Megjelent az Épüljetek fel lelki házzá! Evangélikus gyülekezetfejlesztési program

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának Gyülekezeti és Missziói Osztálya szerkesztésében és kiadásában megjelent és online változatban már elérhető az Épüljetek fel lelki házzá! című, gyakorlati teológiai alapokra épülő, a gyülekezeti alkalmakat, gyülekezetszervezést modelljelleggel bemutató gyakorlati kézikönyv.

Epuljetek fel lelki hazza digitalis

Részletek

Miért fontos Sopron?

Idén december 14-én fogunk megemlékezni arról, hogy a száz évvel ezelőtti népszavazás eredményeként Sopron nem Ausztria, hanem – a trianoni békediktátum következtében megcsonkított – Magyarország része lett, maradt. A civitas fidelissima, vagyis a leghűségesebb város evangélikus vonatkozásairól, hittestvéreinknek a népszavazás során mutatott elkötelezettségéről a közelmúltban is sokat olvashattunk, a soproni gyülekezeti házunkban berendezett tartalmas, szép és korszerű kiállítás pedig folyamatosan fogadja a látogatókat, számot adva a lutheránusok évszázados jelenlétéről, történeti, kultúrtörténeti jelentőségéről a városban és a környező településeken.

Sopron evangelikus templom Magyari Marton

Részletek

A hit/vallás és a sport kapcsolatát megörökítő fotókat várnak

A hit/vallás és a sport, illetve a tudomány és a sport közötti kapcsolat megörökítésére hirdetett országos fotópályázatot az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Magyar Sporttudományi Társaság.

william bayreuther hfk6xOjQlFk unsplash

Részletek

Ódaköltő földbirtokos, rejtőzködő akadémikus

Berzsenyi Lajos, a földbirtokos édesapa 1788-ban íratta be Dániel fiát a soproni evangélikus líceumba. Az ifjú nehezen tűrte a középiskola fegyelmét – egy rövid időre ott is hagyta az intézményt, katonának állt –, 1795-ben végleg búcsút mondott az iskolapadnak, a Somogy megyei Niklára vezetett az útja, nagybátyjának birtokára. Innen ment haza, hogy megözvegyült apjának segítsen a gazdálkodásban.

Berzsenyi Daniel rajz Barabas Miklos


Részletek

Középpontban az ige

Megújult a révfülöpi evangélikus templom
 

20210717 Revfulop halaado IT Veress Istvan 1

 

Részletek

Mesteri táborhelynévadó

A falu szülöttéről, D. Szabó József egykori püspökről nevezték el a 2001 óta működő evangélikus táborhelyet a Celldömölki Evangélikus Egyházközséghez tartozó Mesteriben. Az épület felújításáért is hálát adott a gyülekezet a június 13-án tartott ünnepi istentiszteleten.

20210613 Mesteri taborhely Adami Maria 12

Részletek

Pilótakeksz

Győri püspöki hivatalunk vendégeit a kávé mellett stílszerűen a Győri Kekszgyár régi és jól ismert termékével, pilótakeksszel is kínáljuk. Ezt a gyakorlatot néhány éve a hivatalunkat átmenetileg vezető (és nagy fájdalmunkra a múlt év végén fiatalon elhunyt) Tóth Krisztina kezdeményezte és honosította meg.

pilotakeksz

Részletek

A járvány áldozataiért szóljon a fohász és a harang

Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérjük, imádkozzák minden templomban a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten az alábbi imádságot.

nick fewings 4VRzuA4UxSY unsplash

Részletek

Falatnyi könyvbemutató a Balaton partján

A kánikula ellenére telt ház előtt mutatták be július 13-án Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna Napi falatok – Gondolatok 2020-ból című kötetét Balatonbogláron, a Fischl-házban. A város dísztermében a helyi evangélikus lelkész szerzővel – aki nem mellesleg a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese is –, valamint Mészáros Miklós polgármesterrel Boda Zsuzsa, a Luther Kiadó munkatársa beszélgetett. Az egybegyűltek Völgyessy Szomor Fanni énekesnő zenei szolgálatában is gyönyörködhettek.

napi falatok balatonboglar konyvbemutato foto marcz samu 004 20210713

Részletek

Elhunyt Varga György nyugalmazott esperes

Életének 93. évében elhunyt Varga György nyugalmazott esperes.
 

Részletek

A lelki atya áldott emlékezete

Nemrégiben jelent meg az Ordass Lajos Alapítvány gondozásában az a kötet, amely az idén húsz éve elhunyt Fónyad (Fuchs) Pál evangélikus lelkésznek, korábbi esperesnek állít emléket. Az Elég néked az én kegyelmem – Fónyad (Fuchs) Pál élete és munkássága című kiadvány első felében a szerkesztők a Nem voltam egyedül – Beszélgetések az evangélikus közeltmúltról című könyvben 1999-ben megjelent életútinterjú másodközlésével idézik fel a lelkész alakját, majd Fónyad Pál prédikációiból, írásaiból, előadásaiból kap bő válogatást az olvasó.

Eleg neked az en kegyelmem web

Részletek

A líceumnak is van már centenáriumi zászlója

Sopron és egész Magyarország ünnepli idén az 1921. december 14. és 16. közötti népszavazás 100. évfordulóját, amelyen a város és környékének lakossága azt döntötte el, hogy területük Magyarországhoz vagy Ausztriához tartozzon-e. Sopron történelmi hűségére emlékezve a közintézmények centenáriumi zászlót kapnak az önkormányzattól. A Líceumba egy volt tanítvány hozta az ünnepi lobogót.

Részletek

„Mélyre eveznek” Bobán

Gyülekezeti nappal egybekötött hálaadó istentisztelettel ünnepelték a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat fennállásának tizedik évfordulóját a bobai evangélikus templomban a Szentháromság ünnepe után való 5. vasárnapon. Együtt fejezték ki köszönetüket az elmúlt években végzett diakóniai szolgálatért ezen a napon, „akiknek van szemük, szívük és elszántságuk, hogy Isten teremtő munkáját megőrizzék”.

LAESZ jubilium foto HajduTibor 005 20210704

Részletek

„Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat”

Május 7-én ünnepeljük a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium névadója és egyik leghíresebb diákja születésének 245. évfordulóját.

Részletek

Isten forrásából fakadó erővel

Családias, felszabadult és vidám pillanatokban is bővelkedő istentisztelet keretében zajlott Szidoly Roland ordinációja július 10-én a büki evangélikus templomban. Az eseményen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Simon Réka helyi lelkész mellett az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Szabó Lajos nyugalmazott rektor vett részt. Az énekek kísérésében közreműködött a Közel zenekar.
 

Szidoly Roland ordinacio foto Decmann Hanna 002 20210710

 
Részletek

Tervezhetik a templomfelújítást Sopronban

Hetvenmillió forintos támogatást nyújt a magyar kormány a soproni evangélikus templom teljes körű felújításának előkészítésére – jelentette be Soltész Miklós május 5-én a helyszínen.
Részletek

A szarajevói főmuftival Sopronban és Pannonhalmán

A mu­zul­mán val­lá­si ve­ze­tő és kí­sé­re­te a Habs­burg Ottó Ala­pít­vány meg­hí­vá­sá­ra ér­ke­zett Ma­gyar­or­szág­ra, ahol jú­li­us 4-én részt vett az egy­ko­ri ma­gyar trón­örö­kös ha­lá­lá­nak ti­ze­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból a pan­non­hal­mi ben­cés fő­apát­ság­ban tar­tott em­lék­mi­sén, majd be­szé­det mon­dott az áb­ra­há­mi val­lá­sok je­len­le­gi hely­ze­tét, együtt­mű­kö­dé­si le­he­tő­sé­ge­it elem­ző kon­fe­ren­ci­án. A meg­hí­vás öt­le­tét az adta, hogy Habs­burg Ottó tíz évvel ez­előt­ti te­me­té­se volt az utol­só al­ka­lom, ami­kor az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chi­á­ban ős­ho­nos­nak te­kint­he­tő val­lá­sok kép­vi­se­lői együtt rót­ták le ke­gye­le­tü­ket a ra­va­tal­nál.
 

Evangelikus IMG 8868 20210703

 

Részletek

Evangélikus Csodavár Pápán

A Pápai Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagóvodája szeptembertől a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola tagintézményeként működik tovább. Az új intézmény nevét kedd délelőtt sajtótájékoztatón jelentették be az evangélikus egyházközség és az intézmény képviselői.

Részletek

Isten álma a vele való teljes közösség

Nagy álma valósult meg a Vadosfai Evangélikus Egyházközséghez tartozó gyórói leánygyülekezet tagjainak: július 4-én imaházuk felújításáért adhattak hálát. Az ünnepi alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdetett igét, és kérte Isten áldását a megszépült épületre. A liturgiát Fatalin Helga helyi lelkésznő végezte.
 

20210704 Gyoro halaado IT Adami Maria 7

Részletek

Isten megbocsátását közvetítve Börtönlelkészek jubileumi konferenciája

Húszéves a Börtönlelkészi Szolgálat címmel online formában rendezték meg április 29-én azt az ünnepi konferenciát, amely címében hordozta az apropóját. A tanácskozáson három evangélikus lelkész munkáját is elismerték.

Részletek

Védjegyük: a szeretet

Mosolygó arcokkal telt meg július 3-án a tabi evangélikus templom. A gyülekezetből származó Czető Kata és Nagy Dániel teológusokat együtt avatta lelkésszé Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. A liturgiában az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus, a Gyakorlati Intézet vezetője, valamint Endreffy Máté helyi lelkész működött közre. Akik a templomba már nem fértek be, az udvaron felállított sátrak alatt, kivetítőn követhették az eseményeket.

20210703 Tab kettos ordinacio Adami Maria 1

Részletek

Luther-kabát és séfkötény A tévében főz a lelkésznő

Lelkész, feleség és anya – e három szerep egységét szeretné Pongráczné Győri Boglárka megmutatni az RTL Klub A Konyhafőnök című műsorában. A kaposvári lelkésznő nemcsak a szószéken, de a konyhában is otthon érzi magát. Idén úgy döntött, itt az idő, hogy megmutassa a nagyvilágnak főzőtudását is. A Kötőszó blog interjúja.

Részletek

Maghintés nyolcszáz éves falak között

A lovászpatonai evangélikus templomból közvetített istentiszteletet a Duna Televízió július 4-én, a Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapon 11 órától. Igét hirdetett Szemerei János püspök.

Lovaszpatona IT kozvetites

Részletek

Egyházkerületi közgyűlés Győrben

Az elnökség és a kerületi tisztségviselők jelentéseinek meghallgatása mellett választási üggyel és támogatási kérelmekkel foglalkozott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület közgyűlése április 30-án, a győri Öregtemplomban személyes részvétellel tartott ülésén.

Részletek