„Mélyre eveznek” Bobán

Gyülekezeti nappal egybekötött hálaadó istentisztelettel ünnepelték a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat fennállásának tizedik évfordulóját a bobai evangélikus templomban a Szentháromság ünnepe után való 5. vasárnapon. Együtt fejezték ki köszönetüket az elmúlt években végzett diakóniai szolgálatért ezen a napon, „akiknek van szemük, szívük és elszántságuk, hogy Isten teremtő munkáját megőrizzék”.

LAESZ jubilium foto HajduTibor 005 20210704

Részletek

„Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat”

Május 7-én ünnepeljük a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium névadója és egyik leghíresebb diákja születésének 245. évfordulóját.

Részletek

Isten forrásából fakadó erővel

Családias, felszabadult és vidám pillanatokban is bővelkedő istentisztelet keretében zajlott Szidoly Roland ordinációja július 10-én a büki evangélikus templomban. Az eseményen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Simon Réka helyi lelkész mellett az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Szabó Lajos nyugalmazott rektor vett részt. Az énekek kísérésében közreműködött a Közel zenekar.
 

Szidoly Roland ordinacio foto Decmann Hanna 002 20210710

 
Részletek

Tervezhetik a templomfelújítást Sopronban

Hetvenmillió forintos támogatást nyújt a magyar kormány a soproni evangélikus templom teljes körű felújításának előkészítésére – jelentette be Soltész Miklós május 5-én a helyszínen.
Részletek

A szarajevói főmuftival Sopronban és Pannonhalmán

A mu­zul­mán val­lá­si ve­ze­tő és kí­sé­re­te a Habs­burg Ottó Ala­pít­vány meg­hí­vá­sá­ra ér­ke­zett Ma­gyar­or­szág­ra, ahol jú­li­us 4-én részt vett az egy­ko­ri ma­gyar trón­örö­kös ha­lá­lá­nak ti­ze­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból a pan­non­hal­mi ben­cés fő­apát­ság­ban tar­tott em­lék­mi­sén, majd be­szé­det mon­dott az áb­ra­há­mi val­lá­sok je­len­le­gi hely­ze­tét, együtt­mű­kö­dé­si le­he­tő­sé­ge­it elem­ző kon­fe­ren­ci­án. A meg­hí­vás öt­le­tét az adta, hogy Habs­burg Ottó tíz évvel ez­előt­ti te­me­té­se volt az utol­só al­ka­lom, ami­kor az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chi­á­ban ős­ho­nos­nak te­kint­he­tő val­lá­sok kép­vi­se­lői együtt rót­ták le ke­gye­le­tü­ket a ra­va­tal­nál.
 

Evangelikus IMG 8868 20210703

 

Részletek

Evangélikus Csodavár Pápán

A Pápai Városi Óvodák Vajda Péter Lakótelepi Tagóvodája szeptembertől a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola tagintézményeként működik tovább. Az új intézmény nevét kedd délelőtt sajtótájékoztatón jelentették be az evangélikus egyházközség és az intézmény képviselői.

Részletek

Isten álma a vele való teljes közösség

Nagy álma valósult meg a Vadosfai Evangélikus Egyházközséghez tartozó gyórói leánygyülekezet tagjainak: július 4-én imaházuk felújításáért adhattak hálát. Az ünnepi alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdetett igét, és kérte Isten áldását a megszépült épületre. A liturgiát Fatalin Helga helyi lelkésznő végezte.
 

20210704 Gyoro halaado IT Adami Maria 7

Részletek

Isten megbocsátását közvetítve Börtönlelkészek jubileumi konferenciája

Húszéves a Börtönlelkészi Szolgálat címmel online formában rendezték meg április 29-én azt az ünnepi konferenciát, amely címében hordozta az apropóját. A tanácskozáson három evangélikus lelkész munkáját is elismerték.

Részletek

Védjegyük: a szeretet

Mosolygó arcokkal telt meg július 3-án a tabi evangélikus templom. A gyülekezetből származó Czető Kata és Nagy Dániel teológusokat együtt avatta lelkésszé Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. A liturgiában az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus, a Gyakorlati Intézet vezetője, valamint Endreffy Máté helyi lelkész működött közre. Akik a templomba már nem fértek be, az udvaron felállított sátrak alatt, kivetítőn követhették az eseményeket.

20210703 Tab kettos ordinacio Adami Maria 1

Részletek

Luther-kabát és séfkötény A tévében főz a lelkésznő

Lelkész, feleség és anya – e három szerep egységét szeretné Pongráczné Győri Boglárka megmutatni az RTL Klub A Konyhafőnök című műsorában. A kaposvári lelkésznő nemcsak a szószéken, de a konyhában is otthon érzi magát. Idén úgy döntött, itt az idő, hogy megmutassa a nagyvilágnak főzőtudását is. A Kötőszó blog interjúja.

Részletek

Maghintés nyolcszáz éves falak között

A lovászpatonai evangélikus templomból közvetített istentiszteletet a Duna Televízió július 4-én, a Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapon 11 órától. Igét hirdetett Szemerei János püspök.

Lovaszpatona IT kozvetites

Részletek

Egyházkerületi közgyűlés Győrben

Az elnökség és a kerületi tisztségviselők jelentéseinek meghallgatása mellett választási üggyel és támogatási kérelmekkel foglalkozott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület közgyűlése április 30-án, a győri Öregtemplomban személyes részvétellel tartott ülésén.

Részletek

Miért fontos Sopron?

Idén december 14-én fogunk megemlékezni arról, hogy a száz évvel ezelőtti népszavazás eredményeként Sopron nem Ausztria, hanem – a trianoni békediktátum következtében megcsonkított – Magyarország része lett, maradt. A civitas fidelissima, vagyis a leghűségesebb város evangélikus vonatkozásairól, hittestvéreinknek a népszavazás során mutatott elkötelezettségéről a közelmúltban is sokat olvashattunk, a soproni gyülekezeti házunkban berendezett tartalmas, szép és korszerű kiállítás pedig folyamatosan fogadja a látogatókat, számot adva a lutheránusok évszázados jelenlétéről, történeti, kultúrtörténeti jelentőségéről a városban és a környező településeken.

Sopron evangelikus templom Magyari Marton

Részletek

Kórusélet és pandémia A csákváriak két lezárás között edzőtáboroztak

Az evangélikus egyház legtöbb gyülekezetében Cantate vasárnapján újra kinyíltak a templomok kapui. Ha az arcmaszkok miatt halkabban is, de újra zengtek koráljaink. A hagyományos kórustalálkozókat azonban egyelőre továbbra sem lehetett megtartani. Az énekkarok, amelyek máskor hosszú hetekig készülnek ezekre az alkalmakra, többségében még a pandémia közösségi életet lebénító hatása alatt állnak. Mennyire sínylették meg a világjárvánnyal összefüggő korlátozó intézkedéseket a gyülekezeti kórusok? Milyen alternatív megoldásokkal tudták tartani a kapcsolatot a karnagyok a tagokkal? És hogyan, milyen reménységgel készülnek ők a nyitásra? Sorozatunkban eltérő létszámú, zenei előképzettség tekintetében is más-más adottságokkal bíró, az ország különböző pontjain működő kórusok vezetőit szólaltatjuk meg. Elsőként Szebik Ildikó számol be a csákvári Harmonia Floriana Kórus elmúlt bő egy évéről.
 

Részletek

Ódaköltő földbirtokos, rejtőzködő akadémikus

Berzsenyi Lajos, a földbirtokos édesapa 1788-ban íratta be Dániel fiát a soproni evangélikus líceumba. Az ifjú nehezen tűrte a középiskola fegyelmét – egy rövid időre ott is hagyta az intézményt, katonának állt –, 1795-ben végleg búcsút mondott az iskolapadnak, a Somogy megyei Niklára vezetett az útja, nagybátyjának birtokára. Innen ment haza, hogy megözvegyült apjának segítsen a gazdálkodásban.

Berzsenyi Daniel rajz Barabas Miklos


Részletek

Szakos Csaba evangélikus lelkész a nyitás utáni tervekről

Négy evangélikus templom újulhat meg a közeljövőben Bakonytamásiban, Bakonyszentlászlón, Sikátoron és Veszprémvarsányban. Szakos Csaba bakonytamási evangélikus lelkész elmondta, a március 15-i nemzeti ünnepen megtarthatták a hagyományos istentiszteletet, azóta a vírus átalakította a gyülekezetek életét is.
 

Részletek

Mesteri táborhelynévadó

A falu szülöttéről, D. Szabó József egykori püspökről nevezték el a 2001 óta működő evangélikus táborhelyet a Celldömölki Evangélikus Egyházközséghez tartozó Mesteriben. Az épület felújításáért is hálát adott a gyülekezet a június 13-án tartott ünnepi istentiszteleten.

20210613 Mesteri taborhely Adami Maria 12

Részletek

Finn–magyar online püspöki találkozó

Online egyeztetett Seppo Häkkinennel, a finnországi Mikkeli Evangélikus Egyházkerület püspökével Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületének püspöke. A 2021. április 21-én tartott megbeszélésen részt vett Baranyay Csaba, a nyugati kerület missziói lelkésze, aki a tolmács feladatát is ellátta, valamint Kalervo Pöykkö, a finn püspök asszisztense.
 

Részletek

A járvány áldozataiért szóljon a fohász és a harang

Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérjük, imádkozzák minden templomban a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten az alábbi imádságot.

nick fewings 4VRzuA4UxSY unsplash

Részletek

Húsz éve indult a Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon szolgálata

A hálaadás és emlékezés zárt körben, egy ünneppé vált hétköznapon történt meghívott vendégek és a gyülekezet tagjai nélkül, lakók és munkatársak közösségében a kőszegi evangélikus gyülekezet egykori konventházának falai között, amely ma a szeretetotthon harminckét lakójának otthona.
Részletek

Elhunyt Varga György nyugalmazott esperes

Életének 93. évében elhunyt Varga György nyugalmazott esperes.
 

Részletek

Életformáló találkozás

Szemerei János püspök húsvéti képmeditációja.

emmaus table

Részletek

A líceumnak is van már centenáriumi zászlója

Sopron és egész Magyarország ünnepli idén az 1921. december 14. és 16. közötti népszavazás 100. évfordulóját, amelyen a város és környékének lakossága azt döntötte el, hogy területük Magyarországhoz vagy Ausztriához tartozzon-e. Sopron történelmi hűségére emlékezve a közintézmények centenáriumi zászlót kapnak az önkormányzattól. A Líceumba egy volt tanítvány hozta az ünnepi lobogót.

Részletek

Főnixmadár-akció

„Nem a jelenlegi helyzetet kell konzerválni, hanem új tereket kell nyitni, új utakat keresni” – mondja Ihász Beatrix beledi lelkész, a Soproni Egyházmegye esperese. Családjával együtt 2017-ben Orosházáról került a Győr-Moson-Sopron megyei kisvárosba, egy évre kapta püspöki kiküldetését, de már 2018 márciusában beiktatták parókus lelkésznek, két hónap múlva pedig esperessé választották. Az eltelt idő alatt változásokon ment keresztül a tradicionális gyülekezet, legutóbb épp a karantén adott új lendületet a közösségnek. Minderről a helyszínen beszélgettünk a lelkésszel és a gyülekezet néhány tagjával.

Részletek