A könyörülő Isten szolgálatában

Beiktatták a Vasi Egyházmegye elnökségét és tisztségviselőit

01

A Vasi Egyházmegyében is megtörtént a stafétabot átadása. Az új esperest, Baranyay Csabát és a harmadik ciklusát kezdő Mórotz Zsolt egyházmegyei felügyelőt Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke iktatta be tisztségébe június 22-én Kőszegen.

A liturgiában Rostáné Piri Magda leköszönő esperes és Baranyay Bence répcelaki lelkész vett részt. Az úrvacsoraosztásban emellett Baranyayné Rohn Erzsébet kőszegi és Steindl-​Papp Judit szombathelyi lelkészek segédkeztek. Közreműködött a helyi egyházközség énekkara és a Bozsodi Elemér, Bozsodi Zoltán és Szász Judit zenészekből álló kamaraegyüttes.

 Az egymásra bízottság Isten teremtési rendjében kulcsfontosságú – emelte ki Gal 6,2 alapján tartott igehirdetésében Szemerei János. A püspök hozzáfűzte: a kettős elnökség gyakorlata abból a felismerésből jön, hogy az evangélium ügye rászorul a világiak segítségére és támogatására.

02

Ezután a két vezető egymás mellett állva tette le az esküt és fogadta a jelenlévő lelkészek áldáskérését. Majd a szolgálatba lépő esperes beiktatta az egyházmegye megválasztott tisztségviselőit.

03

Az istentisztelethez kapcsolódó közgyűlésen Mórotz Zsolt köszöntötte a megjelenteket. Az egyházmegyei felügyelő arról beszélt, hogy továbbra is igyekszik a lehető legnagyobb hittel és figyelemmel végezni munkáját, hogy az egyházmegyében az eddig megszokott kiszámíthatóság és nyugodt munkavégzés folytatódhasson.

Baranyay Csaba székfoglaló beszéde mottójául a kőszegi Sgraffitós ház homlokzatán olvasható igét (Róm 9,16) választotta. „Legyen és maradjon közös ügyünk az Istennek való szolgálat. Ehhez kell az akarat, a szándék és futni is kell. De tudatában kell lennünk: az eredmény, a siker, az áldás nem a mi produktumunk, hanem Istentől van” – fogalmazott.

 Ezt követően Rostáné Piri Magda leköszönő esperes fejezte ki jókívánságait elnöktársának és utódjának. Baranyay Csabának egy stafétabotot nyújtott át szimbolikus ajándékként.

Végül Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő gratulált az új vezetőknek, és Szemerei János püspökkel közösen átadta a kerület hűségérmét a tizennyolc éven át esperesként szolgáló Rostáné Piri Magdának.

 Az ünnepség a templomkertben tartott szeretetvendégséggel zárult.

04

05