Huszonöt év az örökkévalóság szolgálatában

Protestáns ünnep Hévízen

image

 

Közösen adtak hálát december 9-én a hévízi evangélikusok és reformátusok a helyi protestáns templom felszentelésének huszonötödik évfordulója alkalmából.

Az ünnepi istentisztelet liturgiájában részt vett Kőszeghyné Rackó Zsuzsanna, a Somogy-​Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese, Szabó János Róbert, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese és Máté László református lelkipásztor, egyházkerületi főjegyző. Igét hirdetett Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

 

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” – Szemerei János püspök a 136. zsoltár kezdő igeverse alapján elmondott prédikációjában az emberi és isteni szempontrendszerek közötti különbségre emlékeztette a gyülekezetet. A két rendszer eltérése leginkább az időhöz való viszonyulásban érhető tetten. Az emberi végesség és az isteni időtlenség feszültségében ott állnak templomaink, melyek az Isten örök szeretetét hirdetik. Beszédének végén a püspök arra biztatott, hogy őrizzük az Isten által ránk bízott kincset. Különösen fontos ez napjainkban, amikor az egyházak a társadalmi megítélésüket tekintve nem a legnépszerűbbek. Hirdessük az örök élet beszédét, mely kiszabadít emberi végességünk korlátaiból.

02

 

Az ünnepi alkalmon az ádvent üzenete is megszólalt. Steinbach József református püspök Ef 5,8–9 alapján arról szólt, hogy Krisztusban jön közel hozzánk az ige világossága. A zsoltár szava teljesedik be az Újszövetségben: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” A világosságnak eszköze az ige, amely testté lett Jézus által. Segítségével továbbláthatunk a földi fényeken. Igehirdetésében a püspök hangsúlyozta a cselekvő hit fontosságát, melynek legfontosabb krisztusi alapértékei a jóság, az igazság és az egyenesség.

 

06

A hálaadó istentiszteletet ünnepi közgyűlés követte, melyen megemlékeztek a templom építéséről, és köszöntötték a hévízi reformátusok lelkipásztorát, Péntekné Vizkelety Mártát, aki éppen tíz éve szolgál a gyülekezetben.

Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.

03

 

 

05

07

Protestáns ünnep Hévízen