Munkatársak az örömben

Munkaévkezdő konferenciára gyűltek össze a nyugati kerület lelkészei

 2023 Koszeg nyugati munkaevkezdo lelkeszkonferencia foto Adami Maria 2

Tervezni sem lehetett volna jobban azt az összhangot, ahogyan egymásra épültek az áhítatok és az előadások a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület idei munkaévkezdő konferenciáján. Az augusztus 28. és 29. között tartott kétnapos együttlétet – a szűk időkeretek ellenére – gazdag tartalommal töltötték meg a szervezők. A helyszínt ezúttal is a jól bevált Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Harangtorony Szálló adta.

2023 Koszeg nyugati munkaevkezdo lelkeszkonferencia foto Adami Maria 26

A tisztújítás évére való felkészítésképpen a találkozón a csapatmunka, a bizalomépítés, a gyülekezetvezetés témaköreit járhatták körül a lelkészek a 2Kor 1,24-ből vett mottó mentén: „…munkatársai vagyunk örömötöknek…” Ehhez az igei alapokat dr. Fabiny Tibor, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, a Hermeneutikai Kutatóközpont vezetője mutatta be A keresztény közösség biblikus modelljei Bonhoeffer felismeréseinek fényében című előadásában. Csáky-​Pallavicini Zsófia klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszéke tanársegédjének segítségével pszichológiai szempontból gondolhatták át a résztvevők a nehéz esetek és a csapatmunka összefüggéseit. A Gyülekezetvezetés a bizalom légkörében címmel tartott műhely keretében pedig dr. Tomka János professor emeritus, a Pünkösdi Teológiai Főiskola vezetéstudományi szakterületének felelőse világította meg Barnabás példáján keresztül a biblikus vezetői magatartás jellemzőit.

A konferencia reggeli és esti áhítatai hagyományosan alkalmat nyújtanak a frissen szolgálatba lépő kollégák megismerésére. Ezúttal Riczinger Péter, Bősze Veronika és Tiborcz Dániel beosztott lelkészek mutatkoztak be prédikációjukon keresztül a kerület szolgálói közösségének.

2023 Koszeg nyugati munkaevkezdo lelkeszkonferencia foto Adami Maria 15

A kötetlenebb együttlétre alkalmat nyújtott az egyházmegyék csapatai részére Mesterházy Balázs, a kőszegi evangélikus gimnázium igazgatója által szervezett városismereti verseny, amelynek során Kőszeg ismert helyeiről kellett fotókat gyűjteni. A vetélkedőt – nem meglepő módon – a Vasi Egyházmegye nyerte. Este pedig a találkozó házigazdái, Baranyay Csaba és Baranyayné Rohn Erzsébet lelkészek a gyülekezeti teremben borkóstolóra és beszélgetésre várták a résztvevőket, amelyhez a barokk muzsikát a kőszegi vonósokból álló kamarazenekar szolgáltatta.

A lelki és szellemi muníció mellett az informatív tartalom sem maradt el: Mészáros Kornélia, az Evangélikus Hittudományi Egyetem könyvtárának vezetője, Koczor György, a Dunántúli Harangszó főszerkesztője, Antal Bálint, a Luther Kiadó igazgatója, valamint Galambos Ádám és Szidoly Roland, az országos iroda gyülekezeti és missziói osztályának munkatársai is tájékoztatták a jelen lévő lelkészeket a megjelent és készülő kiadványokról, illetve az előttünk álló programokról. Szemerei János püspök a lelkészi ellátottság aktuális helyzetét mutatta be, Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő pedig a jövő évi tisztújítás menetrendjére és a betartandó határidőkre hívta fel a figyelmet.

A találkozó egyes témái visszaköszöntek és egybecsengtek a záró istentisztelet igehirdetésében, amelyet Rostáné Piri Magda, a Vasi Egyházmegye esperese tartott a mottó alapján. „Minden bizalom alapja az élő hit Jézus Krisztusban. Az a küldetésünk, hogy megerősítsük egymást ebben a bizonyosságban” – fogalmazott az esperes. Majd prédikációját a konferencia lényegét összefoglaló mondattal zárta: „Legyünk Krisztus és egymás munkatársai az örömben!”

2023 Koszeg nyugati munkaevkezdo lelkeszkonferencia foto Adami Maria 7

2023 Koszeg nyugati munkaevkezdo lelkeszkonferencia foto Adami Maria 8

 2023 Koszeg nyugati munkaevkezdo lelkeszkonferencia foto Adami Maria 20