Bátor vallástétel

Szombathelyen lelkésszé avatták Tiborcz Dánielt

 20230701 Szombathely Tiborcz Daniel ordinacioja foto Adami Maria 23

 

 

Meghallva Isten hívását, a színművészi pálya helyett végül a lelkészi hivatást választotta Tiborcz Dániel, akit július 1-jén ordinált Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke.

A szombathelyi evangélikus templomban tartott ünnepi eseményen Steindl-Papp Judit és Torma-Hasza Mónika helyi lelkészek mellett az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében Szentpétery Péter nyugalmazott egyetemi docens, valamint az egyházközség korábbi parókusa, Gregersen-Labossa György vettek részt a liturgiában.

20230701 Szombathely Tiborcz Daniel ordinacioja foto Adami Maria 22

Az Istenről való vallástételhez bátorság, egyfajta „hivatásbátorság” kell – mondta Szemerei János a lelkészjelölt konfirmációs igéje, Mt 10,32 alapján tartott prédikációjában. „A lelkészek kiváltsága, hogy egész életükkel vallást tehetnek. Ez teszi a hivatásunkat különlegessé, hogy Isten szeretetének követei lehetünk” – fogalmazott a püspök.

A lelkészi eskü elhangzása után a szolgálat igáját jelképező stólát Gregersen-Labossa György helyezte egykori konfirmandusának vállára, majd a jelen lévő szolgatársak kérték Isten megerősítő áldását új kollégájukra. Az istentisztelet végén a frissen felavatott lelkész Szemerei János püspökkel közösen osztott úrvacsorát a népes gyülekezetnek.

20230701 Szombathely Tiborcz Daniel ordinacioja foto Adami Maria 24

Az ünnepség a gyülekezeti teremben szeretetvendégséggel és köszöntésekkel folytatódott. Elsőként Szemerei János adta át az új lelkésznek az ordinációs oklevelet és a hivatalos megbízást, Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő pedig a kerület ajándékát. A Vasi Egyházmegye nevében Rostáné Piri Magda esperes és Mórotz Zsolt egyházmegyei felügyelő, a hittudományi egyetem részéről pedig Béres Tamás rektorhelyettes és Szentpétery Péter fejezte ki jókívánságait. Hatodéves gyakorlati helyének, a soltvadkerti egyházközségnek a felügyelője, Kiss-Molnár Gábor, valamint a Bács-Kiskun Egyházmegye espereshelyettese, László Lajos Gergely is gratulált Tiborcz Dánielnek. Köszöntőt mondott továbbá Nemény András, Szombathely polgármestere, a felnevelő gyülekezet részéről pedig Lovass Tibor felügyelő.

20230701 Szombathely Tiborcz Daniel ordinacioja foto Adami Maria 17

Tiborcz Dániel 1996-ban született Szombathelyen. Gyermekkorától kezdve részt vett az evangélikus hittanórákon, családi istentiszteleteken és a hittantáborokban. Általános iskolai tanulmányait alsó tagozaton a Boldog Brenner János Általános Iskolában, felső tagozaton pedig a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában végezte. Itt meghatározó élményeket szerzett a Suliszínház közösségében. A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban érettségizett 2015-ben, majd felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Tanulmányai ideje alatt aktívan bekapcsolódott a hallgatói önkormányzat munkájába. A 2018–2019-es tanévet ösztöndíjjal a németországi Neuendettelsauban, az Augustana Egyházi Főiskolán töltötte, a 2021–2022-es tanévben pedig az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetem – Angelicum ösztöndíjas hallgatója volt Olaszországban, Rómában. Hatodéves gyakorlatát a soltvadkerti gyülekezetben végezte Homoki Pál esperes mentorsága alatt. Ordinációja után a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközségben kezdi meg szolgálatát beosztott lelkészként.