Nem önmagáért áll Isten háza

Megújult a vérteskethelyi templom

A jelenlegi formájában 1936 óta álló vérteskethelyi templom szebb lett, mint új korában. Ezért adtak hálát a Szákszendi Evangélikus Egyházközséghez tartozó leánygyülekezet tagjai október 29-én.


20221029 Verteskethely halado IT foto Adami Maria 3

 
 
 

20221029 Verteskethely halado IT foto Adami Maria 4

Az ünnepi úrvacsorás istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Szarka István fejér-komáromi esperes mellett Sinkó-Szabó Lilla helyi lelkész és férje, Sinkó Gábor Vilmos bokodi lelkész szolgáltak.

A templom nem önmagáért van, hanem azért, hogy benne az Istennel való közösség épüljön – hangsúlyozta Szemerei János a meghívón található ige, 1Thessz 5,16–18 alapján tartott prédikációjában. „Megújulhat-e benne az ember? Arra használjuk-e, amire való? Élünk-e a lehetőségeinkkel?” – gondolkodtatta el hallgatóságát a püspök.

20221029 Verteskethely halado IT foto Adami Maria 5

Az alkalomhoz csatlakozó közgyűlésen Goór Judit felügyelő köszöntötte a jelenlévőket, majd Adorján István gondnok beszámolt a templom történetéről és a felújítás folyamatáról. Elmondta, hogy a 2021-ben elnyert mintegy tizenötmillió forintot kitevő pályázati támogatásból idén megvalósult többek között a külső homlokzat renoválása, a nyílászárók cseréje, az elektromos hálózat átépítése, valamint a részleges padfűtés telepítése. A gondnok megköszönte a hívek adományait és az önkormányzat segítségét is, amelyek fedezték a munkálatok végzése közben felmerült többletköltségeket.

20221029 Verteskethely halado IT foto Adami Maria 2

Ezután Molnár István egyházmegyei felügyelő, Matisz Jánosné Széll Éva Anna, a gyülekezet korábbi lelkésze, Író Sándor helyi római katolikus plébános és Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő fejezte ki jókívánságait a közösségnek. Sinkó-Szabó Lilla végül köszönetet mondott mindenkinek, aki a múltban vagy a jelenben bármilyen formában hozzájárult a gyülekezetben folyó munkához.

Az ünnepség a helyi művelődési házban tartott szeretetvendégséggel zárult.

20221029 Verteskethely halado IT foto Adami Maria 1