Ha az Úr építi a házat

 Megújult a büki parókia

Meg­szé­pült, hasz­nál­ha­tób­bá vált, és a vá­ros­kép­be is job­ban il­lesz­ke­dik a büki evan­gé­li­kus lel­kész­lak. A si­ke­res fel­újí­tá­sért is­ten­tisz­te­let ke­re­té­ben adott hálát a Vas me­gyei város gyü­le­ke­ze­te. A jú­li­us 10-i ün­ne­pi al­kal­mon Sze­me­rei János, a Nyu­ga­ti (Du­nán­tú­li) Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke hir­det­te Isten igé­jét, a fel­újí­tott épü­let­re pedig Ros­tá­né Piri Magda, a Vasi Egy­ház­me­gye es­pe­re­se kérte Isten ál­dá­sát.

Megújult a büki parókia

 Mindent Istennek köszönhetünk, minden apró mozzanat Isten ajándékaként lehet a miénk – emelte ki a meghívón is szereplő Zsolt 127,1–2 alapján tartott prédikációjában Szemerei János. „A lényeg nem az épület, hanem hogy szolgálhatja Isten szent ügyét. Isten gondviselését láthatjuk benne, ahogy törődik velünk, hogy igéje szóljon, hívogasson, és az életre vezessen” – mutatott rá.

Megújult a büki parókia

Az úrvacsorai istentisztelet után a jelenlévők kivonultak a parókia elé, ahol Rostáné Piri Magda kérte Isten áldását az épületre és a gyülekezetre, majd Papp Erzsébet felügyelőtől átvette a kulcsokat, és továbbadta Simon Réka lelkésznek, hogy családjával együtt birtokba vegye a házat. A lelkészlakást megtekintő híveket a lelkésznő és férje kenyérrel és sóval fogadta a bejáratnál.

Megújult a büki parókia

A gyülekezeti házban megterített asztalok mellé invitálták a vendégeket, ahol sor került a közgyűlésre is. Papp Erzsébet beszámolt a mintegy kilencvenegymillió forint értékben elvégzett munkálatokról, amelyeknek a költségeire a Magyarországi Evangélikus Egyház parókiafelújításra kiírt pályázatán negyvenmillió forintot nyert el az egyházközség. A további körülbelül ötvenegymillió forintos támogatást Bük Város Önkormányzata biztosította. Az összegből megvalósult a vízvezeték, a szennyvízcsatorna és a villanyhálózat korszerűsítése, a tetőzet cseréje, és szigetelő vakolást is kapott az épület. Emellett új garázst és közösségi mosdókat alakítottak ki.

Megújult a büki parókia

Zárásként Szemerei János püspök mondott köszöntőt, majd szeretetvendégséggel ért véget az együttlét.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.