Istentől kapott mérföldkövek

Beiktatták a nagyvelegi gyülekezet új lelkészét

Szemerei G. Benjamin személyében a huszadik parókus érkezett meg a nagyvelegi evangélikus gyülekezetbe. A megválasztott lelkészt május 7-én Szarka István, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese iktatta be új tisztségébe, igehirdetéssel pedig nagybátyja, Szemerei János püspök szolgált az ünnepi alkalmon. A liturgiában és az úrvacsoraosztásban az egyházközség előző lelkésze, Bence Győző is közreműködött.

20220507 Nagyveleg Szemerei G Benjamin lelkesziktatasa foto Adami Maria 10A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület lelkészi vezetője a meghívón szereplő Jón 2,10 alapján tartott prédikációjában az istentapasztalat fontosságáról beszélt, amely a lelkészi szolgálat alfája és ómegája. „Ez arról szól, hogy Isten munkája láthatóvá válik szolgái életén […]. Hogy Isten az övéit – akárhol járnak, akárhol élnek is – kíséri, követi és szereti” – fogalmazott Szemerei János.

A beiktatás és a kollégáktól kapott megerősítő áldás pillanatai után Szemerei G. Benjamin lépett a szószékre. Felidézte a gyülekezet történetének és a maga személyes életének egyes mérföldköveit, majd Jn 14,1–6 alapján a távlati célokról, a „hogyan tovább”-ról szólt. Figyelmeztette a jelenlévőket, hogy nem szabad beleesni sem az önmegvalósítás, sem a túlbuzgóság csapdájába. „Jézus az életünk útja, és őt megtalálni az életünk célja is egyben. Isten nem a magunk terveit, hanem az ő tervét valósítja meg az életünkben. A mérföldköveket is tőle kapjuk” – emelte ki.

20220507 Nagyveleg Szemerei G Benjamin lelkesziktatasa foto Adami Maria 15

Az úrvacsorás istentisztelethez kapcsolódó közgyűlésen az egyházmegye nevében Bencze András püspökhelyettes köszöntötte a frissen beiktatott lelkészt. Jókívánságait fejezte ki a stafétabotot most átadó, immár a tordas–gyúrói gyülekezetben szolgáló Bence Győző. Az egyházkerület részéről Mészáros Tamás kerületi felügyelő szólt, Szemerei János pedig jelképes ajándékként Kapi Béla jubileumi emlékplakettjét adta át unokaöccsének, aki egyébként a korábbi dunántúli püspök egyenes ági leszármazottja. A somlószőlősi hívek nevében Szűcs György Ferenc búcsúzott az előzőleg közöttük szolgáló Szemerei G. Benjamintól. Végül Kovácsné Szabó Erika felügyelő üdvözölte az új lelkészt és családját a nagyvelegi közösségben.

Az ünnepség a gyülekezeti házban és udvarán tartott szeretetvendégséggel zárult.

Szemerei G. Benjamin Székesfehérváron született. Szemerei János püspök 2019 nyarán ordinálta. Beosztott lelkészi szolgálatát a Veszprémi Egyházmegye területén lévő somlószőlősi és kertai gyülekezetekben kezdte meg, majd 2021 őszétől a Fejér-Komáromi Egyházmegyéhez tartozó Nagyvelegen folytatta, ahol – a parókusi alkalmassági vizsgálat sikeres teljesítése után – az egyházközség megválasztotta lelkészének. 2018-ban házasságot kötött Baintner Fanni Katalinnal. Feleségével egy gyermeket nevelnek.