Isten országa közös ügyünk

Beiktatták Németh Kitti másodlelkészt Bobán

Történelmi pillanat tanúi lettek a bobai evangélikusok: a gyülekezet történetében először került sor április 23-án másodlelkész szolgálatba állítására. Unokahúgát, Németh Kittit Rostáné Piri Magda vasi esperes, a bobai egyházközség parókusa iktatta be új tisztségébe. Az úrvacsorás istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában és az úrvacsoraosztásban részt vállalt Baranyay Csaba espereshelyettes, kőszegi lelkész és Tóth-Rosta Izabella nádasdi lelkész is.

20220423 Boba masodlelkesziktatas foto Leiner Beata 15„A szolgák egymás munkájára építenek, de az igazán fontosat Isten adja hozzá – fogalmazott a meghívón található igeversek, 1Kor 3,6–7.9 alapján tartott prédikációjában Szemerei János. – Ha az lesz fontossá a gyülekezetben, amit Isten végez, akkor az ösztönösen, akaratlanul is kialakuló pártoskodás kikerülhető. A növekedést nem tudjuk mi magunk biztosítani: az Isten ajándéka.”

A beiktatás és a megerősítő áldás ünnepélyes pillanatai után Németh Kitti igeszolgálata következett. A lelkésznő a választott igéje, 1Krón 22,16b alapján az együtt, egy szívvel és lélekkel való munkálkodás fontosságát hangsúlyozta. „Isten országának építése mindannyiunk közös ügye. A közös ügynek, célnak pedig ereje van” – mondta. Végül így biztatta a jelenlévőket: „Isten vezetésével, őrá hagyatkozva induljunk el azon az úton, amelyet ő jelölt ki számunkra.”

20220423 Boba masodlelkesziktatas foto Leiner Beata 3

Az úrvacsoravétel után az alkalom közgyűléssel folytatódott. Elsőként Somogyi Ákos, Boba község polgármestere köszöntötte a beiktatott másodlelkészt. Jókívánságaikat adták át az egyházközség területén lévő evangélikus intézmények képviselői is: Kurucz Krisztina, a Döbrentei Gábor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola tagintézmény-vezetője, Józsa Ibolya, a bobai evangélikus tagóvoda vezetője és Mórotzné Kiss Györgyi, a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat vezetője. Örömét fejezte ki továbbá Major Lehel celldömölki református lelkész, Rác Dénes, a Vasi Evangélikus Egyházmegye lelkészi munkaközösségének elnöke, Mórotz Zsolt egyházmegyei felügyelő és Szemerei János püspök.

Az ünnepség a gyülekezeti házban tartott szeretetvendégséggel zárult.

Németh Kitti Kemenespálfán nőtt fel. 2019 nyarán ordinálta Szemerei János püspök, majd nagynénje, Rostáné Piri Magda esperes mellett kezdte meg beosztott lelkészi szolgálatát a Bobai Evangélikus Egyházközségben. 2021 őszén sikeresen teljesítette a parókusi alkalmassági vizsgálatot, ezután a gyülekezet megválasztotta első másodlelkészének.