Két Veszprém megyei orgona is megújult

Kon­cer­tek­kel egy­be­kö­tött há­la­adó is­ten­tisz­te­le­tek ke­re­té­ben ün­ne­pel­te meg­újult or­go­ná­it a Ba­kony­ta­má­si és a Ta­ká­csi Evan­gé­li­kus Egy­ház­köz­ség.

Két Veszprém megyei orgona is megújult

 „A zene Isten adománya és ajándéka, nem pedig emberi vívmány. A zene elűzi az ördögöt, és felvidítja az embereket” – olvashatjuk Luther Márton szavait az Asztali beszélgetésekben. A reformátor azt is mondta: „A teológia után a zenének adom a második helyet és a legnagyobb dicsőséget.” Ezek alapján nem meglepő, hogy milyen mély hagyománya és ereje van a zenének az evangélikus egyházban. Gyülekezeteink énekei, a meglévő és most születő énekkincsek mind Isten dicsőségére, az ember isten- és békességkeresésére, a hit megélésére születtek és születnek. Ezért is öröm, hogy a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye két orgonája is megújult, és a zene szolgálatával ismét Isten dicsőségét hirdeti.

Örömünnep Bakonytamásiban

Az orgona Isten nevét hirdeti, összekapcsol minket elődeinkkel. Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni – hangzott el a bakonytamási evangélikus templomban tartott hálaadó koncerten a régi, restaurált hangszer megszólaltatása előtt.

A Veol.hu Veszprém megyei hírportál beszámolója szerint Polgárdi Sándor esperes kifejtette, hogy az evangélikus egyház mindig nagy hangsúlyt fektetett az énekkultúrára. A liturgia elengedhetetlen része a kincseket rejtő énekeskönyv. Beszédében rámutatott, hogy az éneklés és a zene Isten dicső adománya, a teológia rokona. A zenén keresztül a hívők magasztalhatják az Urat, és közben a jóleső összetartozás részesei lehetnek: jó együtt lenni.

bakonytamsi orgona 2

„Az egyházi zene kettős célja, hogy Isten, a teremtés dicsőségét zengje, egyben kikapcsolódást nyújtson a léleknek. A hangokban megélt átlényegülés híd az imádsághoz. Az orgona ráadásul szakrális élménnyé emeli a hangjegyeket. Jelképe a mozdíthatatlanságnak, az időtállóságnak, a közösségek erejének. Hallgatása kegyelmi állapot” – mondta az átadóünnepségen Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára.

bakonytamsi orgona 3

Forsthoffer Zoltán, Bakonytamási polgármestere hangsúlyozta: „Nagy öröm, hogy a templomi orgona régi fényében szolgálhatja közösségünket. Így különleges zenei élményekben többször részesülhetnek a helyiek, a látogatók.”

Szakos Csaba bakonytamási evangélikus lelkész igehirdetésében Istennek a böjti csendben megtapasztalható szeretetére hívta fel a figyelmet. Isten szeretete által mindenre képesek vagyunk. Útján járva viharaink lecsendesednek, gondjaink megoldódnak. Azt is megmutatja, hogy élni igazán másokért érdemes, és az olyan ünnepeken, mint a Bakonytamásiban megtartott hálaadás, közelebb visz bennünk egymáshoz. Szakos Csaba beszámolt arról, hogy a templom külsejének javítását követően a belső munkálatok folynak. A barokk bőrszíjhúzásos orgona szerkezetének felújítása után elkezdődött a szószékoltár restaurálása is, és megszépült a Bakonytamási Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házának közösségi tere. Ezeket több pályázati támogatás hozzájárulásával tudták megvalósítani. Akárcsak azt, hogy legutóbb elkészülhetett a hangosítás, és a világítás is megújulhatott a templomban.

Az ünnepségen a Filharmónia Magyarország szervezésében Elischer Balázs orgonaművész játszott a megújult hangszeren, és Eisenbeck Ágota énekelt a hálaadó istentiszteletet követő koncerten.

Hálaadás és orgonaszó Takácsiban

Orgonaavató ünnepséggel egybekötött koncertet tartottak március 27-én a Takácsi Evangélikus Egyházközség templomában. A Veol.hu arról is beszámol, hogy az alkalmon Polgárdi Sándor esperes, Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Bálintné Sári Judit egyházmegyei felügyelő köszöntötte a jelenlévőket.

Az orgonaavató ünnepségen Polgárdi Sándor méltatta az orgonát: kíséri az éneket, olyan áhítatot teremt, amely révén megélhető és átélhető, hogy milyen jó Isten házában lenni és megérkezni Isten üzenetének középpontjához.

Takácsi Evangélikus Egyházközség orgonája

Kovács Zoltán az orgona történetét ismertette. Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy a most felújításra került hangszer 1898. július 12-én érkezett meg a takácsi templomba.

Bálintné Sári Judit úgy fogalmazott: „A zene feladata Isten dicsérete. Mindenki tapasztalata már, hogy a zene képes érzelmeket ébreszteni a lelkünkben, áthangolhatja lelkiállapotunkat.”

Az orgonaavató koncerten Vadász Attila orgonaművész és Albert Emese fuvolaművész közreműködésével többek között Johann Sebastian Bach és Kodály Zoltán zeneszerzők művei csendültek fel.

A Takácsi Evangélikus Egyházközség orgonájának felújítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma 3 millió forinttal támogatta, az egyházközség 300 ezer forinttal járult hozzá a programhoz, a Magyarországi Evangélikus Egyház pedig 1,4 millió forint támogatást biztosított az orgonaszekrény újjászületéséhez.