Egyházvezetői szolgálatok az imahéten

A múlt héten meg­ren­de­zett öku­me­ni­kus ima­hé­ten a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház (MEE) püs­pö­kei több hely­szí­nen vál­lal­tak szol­gá­la­tot.

20220120 Szombatehely imaheti alkalom Szemerei Janos Szekely Janos Steinbach Jozsef foto Adami Maria

 

20220122 Bekescsaba imaheti alkalom Kondor Peter Kiss rigo Laszlo Fekete Karoly foto Szegfu Katalin

Kondor Péter, a Déli Egyházkerület vezetője a 2022. évi ökumenikus imahét január 16-ai megnyitóján a Deák téri evangélikus templomban köszöntötte a megjelenteket. A püspök másnap Kalocsán, a Nagyboldogasszony-főszékesegyházban szolgált igehirdetéssel, január 18-án pedig a szegedi dómban vett részt imaheti alkalmon. Január 22-én a békéscsabai evangélikus kistemplomban egy Jakab apostol leveléből vett idézet alapján prédikált. Az Isten előtt igaznak minősülő, nem bűntelen, de Jézustól tanulni és őt követni akaró emberről és arról a felekezeteken átnyúló keresztény testvéri közelségről beszélt, amely megjelenik a közösen elmondott és meghallgatott imákban.

20220117 Gyor imaheti alkalom foto Adami Maria

Szemerei János püspök az idei évben szintén több megyeszékhelyre eljutott az ökumenikus imanyolcad során. Január 17-én, hétfőn a győri Kossuth utcai református templomban tartott dunántúli nyitóalkalmon prédikált, majd január 19-én, szerdán Székesfehérváron, a Budai úti református templomban hirdette Isten igéjét a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület vezetője, január 20-án, csütörtökön pedig a szombathelyi evangélikus templomban Steinbach József dunántúli református püspökkel és Székely János római katolikus megyés püspökkel közösen szolgált. Végül január 21-én, pénteken a kaposvári Szent Kereszt-templomban együtt imádkozott Varga László római katolikus megyés püspökkel és a testvéregyházak helyi képviselőivel.

 

Emellett január 19-én, szerdán dr. Lackner Pál, az MEE Püspöki Tanácsának referense képviselte egyházunkat az esztergomi bazilikában tartott istentiszteleten, amelyen Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Steinbach József református püspök és Cserháti Ferenc római katolikus segédpüspök is részt vett.

Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke idén személyes okok miatt nem tudott szolgálatot vállalni az imaheti alkalmakon.