Él az Igehirdetés-felhő

Elsőként Túróczy Zoltán kéziratos prédikációi olvashatók

A 2018–2024-es idő­szak­ra meg­hir­de­tett or­szá­gos fel­ügye­lői prog­ram a 20. szá­za­di ma­gyar­or­szá­gi evan­gé­li­kus pré­di­ká­ci­ós ha­gya­ték fel­tá­rá­sá­ra, meg­őr­zé­sé­re és – le­he­tő­ség sze­rint – hoz­zá­fér­he­tő­vé té­te­lé­re hí­vott fel 2019 re­for­má­ció ha­vá­ban. Tú­róczy Zol­tán­ra em­lé­kez­ve az ő pré­di­ká­ci­ó­i­val nyílt meg a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra az Ige­hir­de­tés-felhő.

Igehirdetes felho Turoczy Zoltan keziratok Meszaros Kornelia 20211122

Prőhle Gergely országos felügyelő kezdeményezését az Evangélikus Hittudományi Egyetem és az Evangélikus Országos Gyűjtemény karolta fel, és közös tervet készített a gyakorlati megvalósításra. Az egyetemhez 2019-ben került a család adományaként dr. Markotay Eszter könyvtárából – Biczó Jolán és dr. Velsz Sándor közreműködésével – egy nagyobbnak mondható, főként gépiratos igehirdetés-gyűjtemény, melynek nagy része Túróczy Zoltán püspök igehirdetéseit tartalmazta.

A projekt elindításakor fontos szempont volt, hogy olyan felületen tegyük hozzáférhetővé az anyagot, amely képes az egyedi visszakeresésre (például bibliai hely, igehirdetési helyszín, alkalom, tárgyszó, pontos dátum szerint), a digitális anyag kezelésére, a teljes szövegű kereshetőségre, és mindemellett valamilyen módon kapcsolódjék a gyűjtemények korábban indított projektjeihez (Magyar Evangélikus Digitális Tár – MEDiT, Magyar Evangélikus Bibliográfia, online könyvtári katalógus).

Az új felületre való átállás 2021 januárjában indult el, az anyagok feltöltése pedig nyáron kezdődött el. Az evangélikus integrált katalógusban most már külön fülön (Igehirdetés-felhő) kereshető az ilyen módon feldolgozott anyag (jelenleg Túróczy Zoltán prédikációi). Ezen a fülön keresztül egy-egy gyorskeresés lefuttatásával tud elindulni az igehirdetések iránt érdeklődő kutató. Az Összetett keresés felületen az „Igehirdetés” típusra szűkítve indíthatjuk keresésünket.

A jövőben több anyag feltöltésével érdekessé válhat az is, hogy ugyanazon textusról melyik lelkész mikor mit prédikált. Meg lehet nézni, hogy egy konkrét napon (például 1944 karácsonyán) melyik szószékről milyen igehirdetés hangzott el. Lekérhetjük egy-egy településhez kapcsolódó igehirdetések listáját is, emellett pedig a legtöbb esetben egyből olvasható, hallgatható, nézhető tartalmat kapunk.

Az eddig feldolgozott prédikációk közül néhány érdekesség: bibliaórai sorozat, amely a Biblia női alakjairól szól, vagy a kilencven évvel ezelőtti reformációi ünnepi igehirdetés, amelynek a végén a presbiteri úrvacsora keretében megemlékeztek a biatorbágyi merénylet két áldozatáról is. A Túróczy-prédikációk mellett elkezdődött Győri András Timótheus [operatőr, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársa – a szerk.] hang- és videóanyagának a feldolgozása is. Ebben is találhatunk prédikációkat. Ha valaki az Igehirdetés-felhő fülön például Fabiny Tamás nevére keres, akkor meghallgathatja a püspöknek azt a prédikációját, amely tíz évvel ezelőtt, 2011. április 12- én hangzott el, amikor a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának tagjai elültették egyházunk fáját a wittenbergi Luther-kertben.

Balogh Krisztának, az Evangélikus Országos Könyvtár vezetőjének a tájékoztatása szerint eddig huszonnyolc Igehirdetésfelhő adatlapot kaptunk. Hamarosan befejeződik id. Kendeh György tizenöt kötetnyi gépiratos prédikációjának a digitalizálása, elkezdődött a Deák téri szellemi műhelyben keletkezett igehirdetéseké. Az Evangélikus Országos Levéltárba is folyamatosan érkeznek be a hagyatékokkal együtt az igehirdetés-kéziratok is. A széles körű gyűjteményi együttműködés során a beérkezett gépiratok és kéziratok behasonlításában, digitalizálásában, nyilvántartásba vételében, feldolgozásában az Evangélikus Hittudományi Egyetem és az Evangélikus Országos Gyűjtemény munkatársai mellett részt vettek – az egyetemen meghirdetett levéltári és múzeumi gyakorlat keretében – hallgatók (Balázs Fanni, Hegedüs Kende Kristóf, Slezák Bence, Tóth Kornél), a Forum Hungaricum digitalizáló munkatársai, valamint a győri Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény vezetője, Világi Dávid.

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2021. november 14–21-i, 86. évfolyam 45–46. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.