Hála mindenért (is)

A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.
A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.

Porrogszentkirályon megújultak a gyülekezeti épületek

A templom, az orgona, a gyülekezeti ház és a parókia megújulásáért adtak hálát október 9-én, szombaton a porrogszentkirályi evangélikusok. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét és kért áldást a megszépült épületekre és az azokat használó közösségre. A liturgiában Sikter János helyi lelkész mellett Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a somogy-zalai egyházmegye esperese szolgált.

20211009 Porrogszentkiraly foto Adami Maria 7

„Miért adunk ma hálát? – tette fel a kérdést prédikációjában a püspök, majd a 150. zsoltár alapján a manapság népszerű nyelvi fordulattal így válaszolta meg: – Mindenért is!” A hitvalló ősökért, a hűséges lelkivezetőkért, a pályázati lehetőségekért, az elvégzett munkáért, a mesteremberekért – de legfőképpen Isten szeretetéért. „Sokszor elfeledkezünk arról, hogy Isten kegyelme tart minket. Fontos, hogy rádöbbenjünk, rácsodálkozzunk az Isten irgalmára… Érintse meg lelkünket, nehogy elsodortassunk a mai idők keserűségével, a korszellem áramlataival” – fogalmazott Szemerei János.

Ezután az egyházkerület lelkészi vezetője megáldotta a helyreállított templomi hangszert, amelyet elsőként Laukó Levente orgonaépítő mester szólaltatott meg.

Az istentisztelethez kapcsolódó közgyűlésen Sikter János ismertette a jelenlévőkkel az évek óta tartó felújítási folyamat egyes lépéseit. Elmondta, hogy 2014-ben kezdték meg a munkát a templomi villamos hálózat felújításával, majd 2015-ben a templombelső renoválásával folytatták. 2020-ban, az utolsó ütemben kerülhetett sor a gyülekezeti ház tetőcseréjére, valamint a lelkészlakáshoz tartozó terasz és szélfogó átépítésére, amelyre pályázati forrásból 14 millió forintot, az egyházmegyétől pedig 1 millió forintot kaptak. Az 1902-es Angster orgona helyreállítását egy 2 millió forintos állami támogatás tette lehetővé, amelyet kiegészített a Magyarországi Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága által nyújtott segítség, továbbá a hívek adományai.

A munkálatok befejezésének alkalmából jókívánságait fejezte ki a gyülekezetnek Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes, Szászfalvi László, a régió országgyűlési képviselője és dr. Szajcz Adrián, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntősorait dr. Fedor Tibor minisztériumi főosztályvezető olvasta fel. A porrogszentkirályi gyülekezettel testvérkapcsolatban álló Rákospalotai Evangélikus Egyházközség nevében Ponicsán Erzsébet lelkész kívánt áldást a közösség életére és a lelkészcsalád szolgálatára. Szemerei János püspök pedig az egyházkerület hűségérmével ismerte el Sikter János lelkész 1992-ben történt beiktatása óta a gyülekezet épülése érdekében végzett lelkiismeretes munkáját.

Az ünnepséget a gyülekezeti ház udvarán felállított sátor alatt tartott szeretetvendégség zárta.