Közéleti szereplés és felelősségvállalás

Országos férfimissziói nap Várpalotán

A világjárvány az elmúlt évben a férfimissziót is akadályozta, ezért csak az evangélikus gyülekezeti férfikörök tudtak összejönni, bár szabadtéri alkalmakra és egy Ság hegyi túrára így is volt lehetőség. Az október 2-i várpalotai találkozón számos férfikör képviseltette magát, összesen mintegy ötven résztvevővel.

20211002 Varpalota orszgaos ferfimisszioi nap

Nyitóáhítatában Szarka István, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese 1Móz 28,10–17 alapján, Jákób álmának és fogadalmának bemutatásával adott biztatást és bátorítást a jelenlévőknek, hogy vegyék észre Isten közelségét életükben, és erről tegyenek tanúbizonyságot is.

Az áhítat után dr. Zsednai Józsefné helyi lelkész köszöntötte a résztvevőket, és röviden bemutatta a gyülekezet múltját és jelenét. Patonai Zoltán, a nemrégiben újraalakult férfikör vezetője szintén üdvözölte az egybegyűlteket, és ismertette a nap programját.

Az első előadást Deák László kispesti lelkész tartotta A keresztény férfi a közéletben címmel. Nagy ívű áttekintésében az apostoli kortól kezdve napjainkig mutatta be, hogy mikor milyen módon kellett és lehetett a keresztény férfiaknak részt venni a közéletben vagy – ha úgy tetszik – a politikában. Lelkészként ma sem könnyű ez, de az elvárások nagyok, hiszen nem hagyhatjuk, hogy mindig a fejünk felett döntsenek akár hitünk kérdéseiről is – hangzott el. Közéleti szereplés és felelősségvállalás igen, de pártpolitika nem, mert egy gyülekezetben többféle világnézetű ember is lehet. A közéleti embereket kell segíteni abban, hogy megismerjék a keresztény etika főbb sarokpontjait, hogy aztán tudják képviselni.

Baráth Tamás mérnök-informatikus előadása A keresztény férfi a munkahelyén és a családban címmel hangzott el. Hiánypótló volt ez, hiszen bár a munkahelyen nem az evangélium hirdetése az elsődleges, mégis azonnal kiderül, ha valaki keresztény módon él és gondolkodik. Ezért jó, ha készülünk erre. Az előadónak a munkaköréből adódóan az új munkatársak kiképzése a feladata, és ezenközben a szakmai ismereteken túl természetesen a személyes tulajdonságoknak is nagy jelentőségük van. Az előadó a feleségével együtt szintén a kispesti gyülekezethez tartozik. Nagy szeretettel és keresztény szellemben nevelik hat gyermeküket.

Az előadásokat több hozzászólás követte. Ebéd után a nemrégiben felújított Thury-várral és benne a törökverő Thury György életével ismerkedhettek a résztvevők. Az elmaradhatatlan petanque-bemutató és -verseny most is nagyon izgalmas volt.

A délutáni fórum jó lehetőséget adott a további kérdések megbeszélésére, a férfikörök életének megismerésére, valamint a további tervek ismertetésére.

A záróáhítatot Pál filippiekhez írt levele alapján e sorok írója tartotta, arról szólva, hogy milyen jó testvérekre találni Krisztusban.

A szerző egyházunk férfimissziói szolgálatának referense