Evangélikus lelkészházaspárt tüntettek ki

A Szé­che­nyi Tár­sa­ság Díját ve­het­te át szep­tem­ber 21-én Lack­ner­né Pus­kás Sára evan­gé­li­kus lel­kész és Lack­ner Pál nyu­gal­ma­zott pro­tes­táns tá­bo­ri püs­pök, evan­gé­li­kus lel­kész a Szé­che­nyi Tár­sa­ság el­nö­ké­től, Sze­me­re­ki Zol­tán­tól a tár­sa­ság em­lék­ülé­sén a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mi­án.

20210921 Lacnker Pal es Lacknerne Puskas Sara MTI Kovacs Tamas

A Széchenyi Társaság azok tevékenységét kívánja e díjjal elismerni, akik a magyarság lelki és testi épségének, egészségének megmaradásán, a magyar nyelv és kultúra, a történelmi és népi hagyományok megőrzésén, terjesztésén és oktatásán, illetve a gazdaság és a tudományok felvirágoztatásán munkálkodnak.