Egy test tagjai vagyunk

Magyar és szlovák evangélikusokként is egy test tagjai vagyunk - Szlovákiai egyházi delegáció látogatott Budapestre

Alaposan előkészített, sok szempontból fontos találkozó keretében fogadta a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház delegációját szeptember 20. és 22. között Budapesten a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki kara.

2021.09.20 22 MEE ECAV talalkozo foto Magyari Marton 1

Egyházunk eredetileg 2020 márciusában látta volna vendégül a szlovák egyházvezetőket, de a koronavírus-járvány kitörése miatt akkor azt el kellett halasztani. Mostanra különösen is időszerűvé vált az alkalom bepótlása, tekintettel arra, hogy a szlovákiai egyház vezetése az elmúlt néhány évben teljesen megújult, és az új elöljárókkal egyházunknak még egyszer sem volt módja érdemben egyeztetni.

Hídszerepben az egyházak

Ivan Eľko elnök-püspököt, illetve Ján Hroboň és Peter Mihoč kerületi püspököket, Renáta Vinczeová felügyelő asszonyt, Marcela Kmeťová külügyi vezetőt, Viktória Lisáková lelkésznőt, valamint Nagy Olivér lelkészt érkezésük estéjén a pesti szlovák ajkú evangélikus gyülekezet egykori, Rákóczi úti templomában fogadta egyházunk képviseletében Fabiny Tamás elnök-püspök, Szemerei János és Kondor Péter püspök, Prőhle Gergely országos felügyelő, Krámer György országos irodaigazgató és Cselovszkyné dr. Tarr Klára, az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának vezetője.

2021.09.20 22 MEE ECAV talalkozo foto Magyari Marton 7

„Tudatosan terveztük ide az első találkozást. Az egyházközség az 1960-as években kényszerült eladni az istenházát. A sok, templomhoz nem méltó funkció betöltése után mára méltatlan állapotba került épületet a magyar kormány a közelmúltban visszavásárolta, és az Országos Szlovák Önkormányzat tulajdonába adta, hogy az a szükséges felújítás után kulturális és közösségi központként működtesse tovább. Ezzel a példával kívántuk érzékeltetni, hogy a Magyarországon élő szlovákoknak mind az egyház, mind a kormány segíteni próbál – mondta el Fabiny Tamás. – A helyszínen házigazdaként Gulácsiné Fabulya Hilda lelkésznő kalauzolt körbe minket, és gyülekezeti tagok is csatlakoztak hozzánk. Vendégünk volt Magyar Levente külgazdasági és külügyminiszter-helyettes is, akinek szlovák származású felesége révén személyesen is nagyon fontos a két állam, illetve nemzet közötti jó kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy az egyházak az államközi kapcsolatokban hídszerepet tudnak betölteni, érvényes ez az evangélikus egyházra is.”

2021.09.20 22 MEE ECAV talalkozo foto Magyari Marton 25

Kölcsönös felelősség egymásért

Másnap egyházunk Üllői úti országos székházában, harmadnap pedig a déli egyházkerületi püspöki hivatalban folytatódott a találkozó. A munkamegbeszélések előtt azonban közös, kétnyelvű úrvacsorai istentiszteleten vettek részt a jelenlévők, a liturgiában pedig mind a hat püspök közreműködött.

Ez alkalommal Fabiny Tamás Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első levele alapján arról prédikált, hogy legyünk bár szlovákok vagy magyarok, de Jézus követőiként mindannyian Krisztus testének tagjai vagyunk, és benne mindannyian egy közösséghez tartozunk. Ez pedig azt is jelenti – hangsúlyozta az elnök-püspök –, hogy kölcsönösen felelősek vagyunk egymásért is, és nemcsak magunkról kell gondoskodnunk, hanem a másik jóllétéért is tennünk kell.

2021.09.20 22 MEE ECAV talalkozo foto Magyari Marton 45

A tárgyalások első felét a kölcsönös ismerkedés jellemezte. Az egyházi és társadalmi aktualitások sorravétele után magyar részről az állam és egyház közötti szerződésről, szlovák oldalról pedig az úgynevezett öt ujj stratégiáról esett szó bővebben. A vendégeket különösen is érdekelte az egyházfinanszírozás kérdése, minthogy náluk eddig a lelkészek fizetését az állami költségvetés biztosította, ebben azonban változás előtt állnak. Ugyanígy a lelkészi életpályamodell, illetve a diakóniai hálózat működése kapcsán is számos kérdést tettek fel.

Egyházunk fontosnak tekinti, hogy bemutassa az országos szlovák lelkészi szolgálat munkáját, illetve az egyházi élet szlovák vonatkozásait, ideértve a budapestin túl a Békéscsabán és Tótkomlóson élő közösségeket is.

2021.09.20 22 MEE ECAV talalkozo foto Magyari Marton 2

„Az egyházaink között 2012-ben megkötött szerződés rendelkezik arról, hogy mindkét fél nevezze meg, illetve állítsa szolgálatba azt a koordinátort, aki szervezi az anyanyelvi istentiszteletek, hitoktatás és lelkigondozás kereteit. E tekintetben a mai napig nem szimmetrikus a helyzet, hiszen a szlovák evangélikus egyház részéről eddig ez nem történt meg. Újra kértük, hogy ők is teremtsék meg ennek szervezeti feltételeit. Az egyházvezetés erre késznek mutatkozik, reméljük, hogy a helyzet mihamarabb rendeződik” – mondta el Fabiny Tamás.

A felvidéki magyar misszió kapcsán egyházunk vezetői bemutatták azt a beruházást, amelynek révén a magyar kormány támogatásával Tornalján (Tornaľa) missziói központot létesíthet egyházunk. „Szlovák kollégáink eddig még nem hallottak erről, de sikerült megnyugtatóan tájékoztatnunk őket. Aláhúztuk: a magyar állam tulajdonában lévő intézményt mi fogjuk működtetni, de nyitottan a szlovákság felé is, és ez erősítheti az egyházaink közötti kapcsolatot is – ismertette a magyar elnök-püspök. – A projekt kapcsán szóba került Lóczy Tibor gyülekezeti munkatárs státusza is. Ő az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás képzésének elvégzése után kész lesz arra, hogy Gömörben hivatalosan is lelkészi szolgálatba álljon. Egyházainkra vár a feladat, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást ennek kereteinek kidolgozására.”

2021.09.20 22 MEE ECAV talalkozo foto Magyari Marton 3

Bizalomépítés

Az egyeztetések mellett a vendégek megtekintették Luther Márton végrendeletét is, amelyet az Evangélikus Országos Gyűjtemény őriz. Ellátogattak az Evangélikus Országos Múzeumba is, ahol az állandó kiállítás szlovák vonatkozású műtárgyaira – így az eperjesi vésztörvényszék kínzóeszközére és a gályarab prédikátorok emlékeire – is rácsodálkozhattak. A Deák téren, ahogyan korábban a Rákóczi úton is, megmutatták nekik Ján Kollár szlovák költő, nyelvtudós, evangélikus lelkész emléktábláját is – és utaltak arra, milyen jó volna, ha ők is hasonlóképpen őriznék Rázga Pál evangélikus lelkész, 1848-as pozsonyi vértanú emlékét.

2021.09.20 22 MEE ECAV talalkozo foto Magyari Marton 23

„A találkozón végig hangsúlyoztuk, milyen sokat jelent egyházunkban a szlovák örökség – értékelte a találkozót Fabiny Tamás. – Az egyeztetések során a kölcsönös bizalom kiépítését tekintettük a legfontosabbnak. A most megkezdett közös munkát a tervek szerint egy év múlva Pozsonyban tudjuk folytatni.”