Elhunyt Fónyad Pál István evangélikus lelkész

Szep­tem­ber 17-én el­hunyt Fó­nyad Pál Ist­ván evan­gé­li­kus lel­kész, az oszt­rák Mar­tin Lu­ther Bund ko­ráb­bi ve­ze­tő­je, tisz­te­let­be­li el­nö­ke. Ha­lál­hí­re kap­csán Fa­bi­ny Tamás, a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház elnök-püs­pö­ke Fa­ce­book-be­jegy­zé­sét idéz­zük.

Fonyad Pal Istvan halalhir

Most érkezett a fájdalmas hír: Fónyad Pál ausztriai evangélikus lelkészünk elhunyt. Tudtam agydaganatáról, és láttam azt az egyszerre bizakodó és reális magatartását, amellyel a betegséget hordozta. „Mélyebbre, mint Isten kezébe nem zuhanunk!” – írta e-mailen pár hete.

Gyülekezeti lelkészként (egy ideig az ausztriai magyarok között) és egyháztörténészként mindig a lelkiismeretesség és az alaposság jellemezte. Hazáját és egyházát a legnagyobb alázattal szolgálta. Egy ideig tanított a az Evangélikus Hittudományi Egyetemen is.

Az osztrák Martin Luther Bund vezetőjeként nemzetközi téren is elismerés övezte. Sok lelkész talán nem is tudja, hogy az ordinációra kapott Luther-kabátja őneki köszönhetően érkezett ajándékként az osztrák evangélikusoktól. Szívügyének tekintette a határon túli magyar evangélikusok támogatását is. Hatalmas könyvtárát az erdélyi és a magyarországi evangélikusoknak ajándékozta.

Néhány hónappal ezelőtt fejezte annak a kötetnek a szerkesztését, amelyet ugyancsak lelkész édesapja, Fónyad (Fuchs) Pál prédikációiból és előadásaiból állított össze. Boldog volt, hogy ez az értékes könyv sokakhoz eljutott. Amikor a címet választotta, talán nemcsak édesapjára, hanem önmagára is vonatkoztatta a megdicsőült Krisztus szavát: „Elég neked az én kegyelmem!” (2 Kor 12,9) Ezzel az igével vagyok együtt a gyászolókkal, és búcsúzom Palitól, bölcs, idősebb testvéremtől.