Lelki felkiáltójel

Nagyatádi templom- és gyülekezet-évforduló

Száz évvel ezelőtt, 1921-ben kezdődött meg a gyűjtés a templomépítésre a Csurgói Evangélikus Egyházközséghez tartozó nagyatádi leánygyülekezetben. Az épület felszentelésének kilencvenegyedik, a közösség indulásának száztizenegyedik évfordulója alkalmából szeptember 19-én hálaadó istentiszteletet tartottak.

20210919 Nagyatad evfordulo halaado IT foto Adami Maria 16

Az ünnepi alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Hegedüs Gábor helyi lelkész mellett Sikter János, a Somogy-Zalai Egyházmegye espereshelyettese működött közre.

A prédikáció alapjául a püspök a 107. zsoltár 4–16. verseit választotta, azt az igeszakaszt, amely 1930 szeptemberében, a Kapi Béla püspök által végzett templomszenteléskor is elhangzott. Szemerei János a közösségért való hála fontosságát és Isten áldásának távlatait emelte ki igehirdetésében. Megemlékezett az előző napon elhunyt Fónyad Pál nyugalmazott lelkészről is, akivel a templom nyolcvanötödik születésnapján még együtt álltak az oltár előtt. „A templom üzenete, az Istentől kapott jó hír túlmutat a földi élet határain” – fogalmazott.

Az istentisztelethez kapcsolódó közgyűlésen Hegedüs Gábor ismertette a gyülekezet és a templomépítés történetét, majd beszámolt az elmúlt évben elvégzett felújításról. Elmondta, hogy az épület külső újrafestése, illetve a szőnyegek cseréje a helyi önkormányzat és a nyugati egyházkerület támogatásából, valamint adományokból valósulhatott meg.

Ormai István helyi polgármester gratulált a közösségnek, majd Nagyatád újra várossá nyilvánításának ötvenedik évfordulója alkalmából emlékérmet adott át Szemerei János püspöknek és Hegedüs Gábor lelkésznek.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő a település egyik közlekedési csomópontjánál álló evangélikus templomot lelki felkiáltójelnek, a lelki elhívás helyének nevezte köszöntőjében. Jókívánságait fejezte ki továbbá a Somogy-Zalai Egyházmegye nevében Sikter János espereshelyettes és Mátrai Zoltán egyházmegyei felügyelő. A szomszédos református gyülekezet részéről pedig Jakab László lelkész szólt.

Zárásként a jelenlévők megemlékeztek a templomépítésben oroszlánrészt vállaló Lelbach Keresztély egykori nagyatádi földesúrról. Emléktábláját Szemerei János püspök a család képviselőjével, Lelbach Ádámmal közösen koszorúzta meg.

https://www.evangelikus.hu/hireink/itthon/lelki-felkialtojel