Legmagasabb egyházi kitüntetéseinkre várnak ajánlásokat

2007-ben az or­szá­gos pres­bi­té­ri­um meg­al­kot­ta azt a sza­bály­ren­de­le­tet (I/2007. V. 10.), amely az Or­dass Lajos-díj és a Pró­nay Sán­dor-díj ala­pí­tá­sá­ról és – éven­te egy­sze­ri – oda­íté­lé­sé­nek kö­rül­mé­nye­i­ről szól. A 2021. évi dí­ja­zan­dók sze­mé­lyé­re vo­nat­ko­zó­an a ku­ra­tó­ri­um aján­lá­so­kat vár.

Pronay es Ordass dij

Az Ordass Lajos-díj olyan, feddhetetlen életű, magyar vagy külföldi, felszentelt – akár más felekezetű – személynek ítélhető, aki kiemelkedően sokat tett a magyar evangélikus egyházért. A Prónay Sándor-díj olyan világi személynek vagy intézménynek ítélhető, aki vagy amely kiemelkedő szellemi vagy anyagi támogatással áll a Magyarországi Evangélikus Egyház mellett. A díjakat ifj. Szlávics László szobrász alkotta, velük pénzjutalom nem jár.

Az ajánlásokat – 1500–3000 leütésnyi indoklással – Zászkaliczky Zsuzsannának, a kuratórium titkárának kérjük eljuttatni október 10-ig.
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 24. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A korábbi évek díjazottjai

  • Ordass Lajos-díj: Terray László (2008), Pósfay György (2009), Pátkai Róbert (2010), Ittzés János (2011), Takácsné Kovácsházi Zelma (2012), Schulek Mátyás (2014), Keveházi László (2015), id. Zászkaliczky Pál (2016), Reuss András (2018), id. Zászkaliczky Péter (2019), Dedinszky Gyula (2020).
  • Prónay Sándor-díj: Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum, Sopron (2008), Kaláka együttes (2009), Boleratzky Lóránd (2010), Polgár Rózsa (2011), Benczúr László (2012), dr. Cserháti Péter (2013), Sztruhár András (2014), Gadó Pál és felesége (2015), Krähling János (2016), Szála Erzsébet (2018), Bence Gábor (2019), Thurnay Béla (2020).
  • A reformáció jubileumi évében, 2017-ben hat-hat posztumusz díjat osztottak ki.