Teremtés heti rendezvények támogatására lehet pályázni

 A Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Ara­rát Te­rem­tés­vé­del­mi Mun­ka­ága kis össze­gű pá­lyá­za­tot hir­det te­rem­tés heti ren­dez­vé­nyek meg­va­ló­sí­tá­sá­nak tá­mo­ga­tá­sá­ra.

teremtes hete fb 2021

A pályázat célja, hogy az evangélikus közösségekben a 2021. évi teremtés hetén (szeptember 26. – október 3.) országszerte teremtésvédelmi érzékenyítő és szemléletformáló események, rendezvények, akciók, megmozdulások, szervezett ünneplések valósuljanak meg, és hogy az eseményekről országos híradás érkezzen.

Támogatást igényelni lehet bármely, a teremtésvédelem szellemiségében tervezett program megvalósításához szükséges eszköz, kellék, szolgáltatás igénybevételére, például kirándulás útiköltségére, ökumenikus szabadtéri istentisztelethez szükséges kellékekre, közös étkezés alapanyagaira, szemléletformáló előadás előadói díjára, környezetjavító tevékenységek eszközeire, teremtésvédelmi érzékenyítő foglalkozás alapanyagaira stb.

A pályázható összeg: 30–60 ezer forint.

A pályázatra való jelentkezés feltétele az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport által meghirdetett Teremtés heti helyi akciók elnevezésű gyűjteménybe való előzetes regisztráció: Teremtés hete 2021. – helyi akció regisztrációs felület.

Pályázók köre:

  • evangélikus egyházközségek (és plántáló egyházközségek),
  • evangélikus nevelési és oktatási intézmények,
  • evangélikus diakóniai intézmények.

Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot.

Pályázatot benyújtani az alábbi linken, az űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges: Teremtés hete rendezvények 2021. pályázati űrlap.

Határidő: 2021. szeptember 15., 24.00.

A teljes pályázati kiírás itt érhető el: 2021_TH-rendezvenyek_palyazat_kiiras_MEE-Ararat

A Teremtés hete idei kiemelt témája: Hol laksz? – Isten oikoszának megújítása. A teremtés heti segédfüzet és plakát az ökumenikus honlapon elektronikusan is elérhető: Teremtés hete 2021.

Ötleteléshez szeretettel ajánljuk a 2020. évi beszámolókat: Közösségben remény – Teremtés hete 2020.