Jézus legyen a szívünk közepén

Lelkésziktatás a győr-ménfőcsanaki gyülekezetben

Hosszú vándorút után hazatért szűkebb pátriájába a Győrságról származó Pongrácz Máté lelkész, akit szeptember 5-én iktatott be a győr-ménfőcsanaki egyházközség parókusi hivatalába Kiss Miklós, a Győr-Mosoni Egyházmegye esperese.

20210904 Pongracz Mate iktatasa Adami Maria 4

Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A püspök a Jákób álma (1Móz 28,10–22) alapján tartott prédikációjában arra bátorította egykori hatodévesét, hogy az Istennel való kapcsolat örömében járjon továbbra is. Majd hozzátette: „Isten üzenete így szól ma lelkésznek és gyülekezetnek: veletek leszek, megáldalak, és megáldom rajtatok keresztül a körülöttetek élőket.”

A beiktatás és a megerősítő áldás pillanatait követően Pongrácz Máté lépett a szószékre. Választott igéje, Józs 24,15b kapcsán arról beszélt, hogy számára a Jézusról szóló örömhír személyes életformáló erőt jelent. „A legfontosabb kérdés mindannyiunknak az: ki van a szíved közepén? Ha nem Jézus, akkor nincs, aki emeljen téged, és te sem tudsz emelni másokat” – hangsúlyozta beköszöntő igehirdetésében.

A záró oltári szolgálatban az újonnan beiktatott lelkész feleségével, Pongráczné Győri Boglárkával együtt imádkozott a gyülekezetért, és kérte Isten áldását az egybegyűltekre.

20210904 Pongracz Mate iktatasa Adami Maria 13

Az alkalomhoz kapcsolódó közgyűlésen szeretettel üdvözölte utódját a ménfőcsanaki evangélikusok előző lelkésze, Percze Sándor, aki 2021 szeptemberétől az Evangélikus Hittudományi Egyetem teljes állású oktatója lett. Az új lelkésznek jókívánságait fejezte ki továbbá Rátz András egyházmegyei felügyelő, Széles Sándor Győr-Moson-Sopron megyei kormánymegbízott, Szabó Jenő helyi önkormányzati képviselő és Szemerei János püspök is. A testvéregyházak helyi közösségei részéről Bella Péter, a győrújbarát–ménfőcsanaki református missziói gyülekezet lelkésze, Bartók Ferenc OSB, csanaki római katolikus plébános, valamint Sütő László, a ménfői katolikusok képviselője szólt. Végül a gyülekezet nevében Hujber Istvánné felügyelő köszöntötte a lelkészcsaládot.

Az ünnepség a parókia udvarán tartott szeretetvendégséggel zárult.

Pongrácz Mátét 2010 nyarán avatta lelkésszé Ittzés János püspök. Beosztott lelkészként első szolgálati helye a Nagyalásony–Dabrony–Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség volt. Innen került 2011-ben a kaposvári gyülekezetbe, ahol – a parókusi alkalmassági vizsgálaton való megfelelése után – 2012 őszétől beiktatott lelkészként szolgált. Feleségével, a szintén lelkész Pongráczné Győri Boglárkával együtt három gyermeket nevelnek.