Kettős ünnepet „ültek” Szombathelyen

A szombathelyi evangélikus templom szentelésének százhuszonötödik évfordulóján – augusztus 28-án, szombaton – Rostáné Piri Magda esperes hálaadó istentisztelet keretében iktatta be az egyházközség parókus lelkészi hivatalába a gyülekezet lelkészét, Menyes Gyulát.

2021.08.28 Menyes Gyula iktatasa 5

„Épületekben már erősek vagyunk itt, Szombathelyen, célom az, hogy az előttünk lévő időkben lelkiekben is erősek legyünk” – fogalmazott Menyes Gyula, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség beiktatott parókus lelkésze. Már az elmúlt évben megkezdte szolgálatát a gyülekezetben, de a vírushelyzet miatt el kellett halasztani az ünnepélyes beiktatást.

Tavaly augusztus 31-ével, huszonnégy év szolgálat után mondott le szombathelyi lelkészi állásáról Gregersen-Labossa György, őt váltotta Menyes Gyula, akit most Rostáné Piri Magda, a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese ünnepélyesen kért a szolgálatra. Az esperes Jn 13,12–20 alapján hirdette Isten igéjét, amelyben e szavakkal bocsátotta szolgálatába az új parókust: „Itt, Szombathelyen most a láng ébren tartása a feladatod. Számtalan munkatárs vesz körül, akik égnek a tettvágytól, és arra várnak, hogy vezesd őket úgy, ahogy az igében hallottuk; minden esetben a szolga – küldött. Ahogy Jézus mondja: ha befogadják azt, akit én elküldök, engem fogadnak be, s azt, aki engem elküldött.”

2021.08.28 Menyes Gyula iktatasa 10

Menyes Gyula 2Kor 4,5 alapján hirdette az evangéliumot. Emlékeztetett: tulajdonképpen hazatértek Vas megyébe, hiszen Uraiújfaluban kezdte szolgálatát huszonkilenc évvel ezelőtt feleségével, Menyesné Uram Zsuzsannával, hat éven át Ostffyasszonyfa és Csönge is hozzájuk tartozott. Kezdő riporteri emlékeit is felidézte a lelkész az igehirdetésben, s egy ezzel kapcsolatos álmát is megosztotta a gyülekezettel: „Egyszer, ha a Credo Rádió riportere megkérdezi nyugdíjba vonulásom alkalmából, hogy lelkész úr, mit hirdetett ön az elmúlt tíz évben a szombathelyi gyülekezetben, a válaszom csak ennyi lesz: a Krisztust.”

A lelkészbeiktatás és a templomépítés százhuszonöt éves évfordulója alkalmából Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház felügyelője méltatta az evangélikus gyülekezet és a városvezetés munkáját is. Egy Luther Mártonról készült festményre emlékezett az új parókus szava alapján, melyen Luther nem tesz mást a gyülekezet színe előtt, csak az élő Krisztusra mutat. „Ha ez a lelkiség hatja át egy gyülekezet munkáját, akkor nincs miért aggódnunk” – nyugtázta a felügyelő.

2021.08.28 Menyes Gyula iktatasa 3

Hosszú próbaidőnek nevezte a lelkészbeiktatásig eltelt egy évet Mórocz Zsolt, a Vasi Evangélikus Egyházmegye felügyelője, aki szerint kiemelt figyelmet kap a szombathelyi gyülekezet, országosan is követendő példa az itt végzett munka. Sok-sok közös munkát és évet kívánt az evangélikus gyülekezet munkaágainak nevében Sátory Károly, a Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Művészeti Iskola igazgatója.

„Óriási öröm, hogy hosszú idő óta testvéri, őszinte, egymást segítő kapcsolat van a katolikus egyház és az evangélikusok, de a többi testvéregyház között is” – ezekkel a szavakkal is köszöntötte Menyes Gyulát dr. Székely János, a szombathelyi katolikus egyházmegye püspöke. Az együttműködés példájaként a közös kórust és a szombathelyi lelkészek rendszeres találkozóját említette.

Az evangélikus közösség munkája nélkül nem lenne ugyanaz Szombathely – mondta dr. Nemény András, Szombathely polgármestere.