Járosi Andor-díjban részesült Fónyad Pál István lelkész

Adorjáni Dezső Zoltán püspök és Koszta István püspökhelyettes adta át Mag. D. h. c. Fónyad Pál István lelkésznek a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház kitüntetését, a Járosi Andor-plakettet augusztus 21-én.

fonyad pal evangelikus 2021 001

Fónyad Pál István evangélikus lelkész az ausztriai evangélikus egyházban szolgál, az ausztriai Martin-Luther-Bund elnöke, kutató, egyháztörténész, a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház és Erdély őszinte barátja, segítője.

fonyad pal evangelikus 2021 002

Betegsége miatt nem tudott Erdélybe utazni, hogy átvegye a kitüntetést, így egyházunk elöljárói úgy döntöttek, hogy otthonában, az ausztriai Perchtoldsdorfban keresik fel.

A kitüntetett a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület tagja. Fónyad Pál István hosszú évtizedek óta segítője a Magyarországi Evangélikus Egyháznak is. Számos támogatással segítette a magyarországi evangélikusságot, többek között a Martin-Luther-Bundon keresztül az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakos végzős hallgatóinak felajánlott Luther-kabátok biztosításával, valamint publikációkkal és értékes meglátásaival.

fonyad pal evangelikus 2021 003

A Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház Járosi Andor-díját azon lelkészeknek ítélik oda, akik Jézus Krisztus evangéliumát alkalmas és alkalmatlan időben töretlen hittel élik és hirdetik Isten dicsőségére és az anyaszentegyház épülésére.