Középpontban az ige

Megújult a révfülöpi evangélikus templom
 

20210717 Revfulop halaado IT Veress Istvan 1

 

A Kővágóörs–Révfülöp–Kapolcsi (Sion) Evangélikus Egyházközség révfülöpi leányegyházának tagjai július 17-én istentisztelet keretében mondtak köszönetet a gyülekezet Urának, hogy templomukat felújíthatták. Az alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette az igét.

20210717 Revfulop halaado IT Veress Istvan 1

A püspök az ünnepség előtt meglátogatta a gyülekezet badacsonytomaji szórványában lévő felújított imaházat, ahol Veress István lelkész, dr. Galli István felügyelő és dr. Garádi Péter másodfelügyelő fogadta, és adott tájékoztatást az építkezésről, a közösségről és az ott folyó szolgálatokról.

A révfülöpi templomban délután öt órakor kezdődött a hálaadó istentisztelet, amelyen liturgusként Polgárdi Sándor, a Veszprémi Egyházmegye esperese és Veress István helyi lelkész szolgált. Jelen volt Rostáné Piri Magda vasi esperes – mint helyi kötődésű lelkész –, valamint Németh Szabolcs, a szomszédos Mencshely–Nagyvázsony–Szentantalfa–Zánkai Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze is. A kántori szolgálatot dr. Hafenscher Károly, a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ igazgatója végezte.

20210717 Revfulop halaado IT Veress Istvan 4

A gyülekezet helyi és távolabbi falvakból érkezett hívei együtt ünnepeltek a református és katolikus testvérekkel, akik szintén használják a templomot. A reformátusok istentiszteleteiket tartják benne, a katolikusok pedig a helyi ökumenikus bibliakör tagjai, amely már hét éve kéthetente tartja alkalmait a templomban vagy annak előterében.

Milyen célt szolgál a templom? – tette fel a kérdést Szemerei János a Salamon király templomszentelési imádsága (2Krón 6,18–21) alapján tartott prédikációjában. „A templomot azért nevezzük Isten házának, mert az Isten előtti elcsendesedés és a közösségben megélt hit helye. Egy hely, ahol zaklatott életünkben megállhatunk, kérve Isten békességét” – mondta. A püspök ezután kiemelte:

az evangélikus templom minden építészeti és berendezési tárgya azt szolgálja és jelképezi, hogy az evangélikus istentisztelet középpontjában az ige áll. Az írott ige az oltáron, a hirdetett ige a szószéken, a testté lett Ige a szentségben.

20210717 Revfulop halaado IT Veress Istvan 3

A záró oltári szolgálat után közgyűlés következett, melynek egyetlen napirendi pontja a templomfelújításról szóló tájékoztatás volt. A közgyűlést Galli István felügyelő vezette. Köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót e sorok írójának, másodfelügyelőnek, aki beszámolt az elvégzett munkálatokról. Elmondta, hogy sikerült megvalósítani többek között a csapadékvíz elvezetését, a beázás megszüntetését, az ablakok cseréjét. Megtörtént a templom teljes belső festése és az elektromos hálózat, valamint az orgona megújítása. Új ambót is készíttettek, illetve légkondicionáló készülékeket szereltek fel az épületben. A felújítást, amelynek költsége mintegy négymillió forint volt, a gyülekezet önerőből finanszírozta. Emellett egy megnyert pályázat lehetővé tette egy elektromos orgona beszerzését is, tízmillió forint értékben.

A tájékoztató után Galli István felügyelő mindenkit meghívott a templom előtt álló megterített asztalokhoz. A jó hangulatú szeretetvendégségnek egy kiadós vihar és eső vetett véget, amiért – a nagy szárazság miatt – mindenki nagyon hálás volt.