Isten forrásából fakadó erővel

Családias, felszabadult és vidám pillanatokban is bővelkedő istentisztelet keretében zajlott Szidoly Roland ordinációja július 10-én a büki evangélikus templomban. Az eseményen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Simon Réka helyi lelkész mellett az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Szabó Lajos nyugalmazott rektor vett részt. Az énekek kísérésében közreműködött a Közel zenekar.
 

Szidoly Roland ordinacio foto Decmann Hanna 002 20210710

 
 

Akik a templomba már nem fértek be, az udvaron felállított sátor alatt követhették a gyülekezet saját YouTube-csatornáján élőben közvetített alkalmat.

Az Istennel való kapcsolat erőforrás – hangsúlyozta Szemerei János az ordinációra szóló meghívóban szereplő Ézs 40,31 alapján, amelyet a lelkészjelölt egykor saját lelkészétől áldó igeként kapott. „Isten népe megajándékozott közösség, mert van egy olyan forrása, amiből erőt, békességet, vigasztalást és reménységet tud meríteni” – fogalmazott a püspök, majd ennek a forrásnak a megmutatására, megismertetésére biztatta fiatal kollégáját.

Szidoly Roland ordinacio foto Decmann Hanna 004 20210710

Az eskü elhangzását követően Simon Réka helyezte fel korábbi ifisének vállára a szolgálat igáját jelképező stólát, majd a jelen lévő lelkészek vették körbe Szidoly Rolandot, hogy személyes áldással indítsák el élete új szakaszába. Ezek után a hívek mozgó úrvacsora keretében élhettek a szentséggel. A templom egy-egy pontján a frissen felavatott lelkész mellett Simon Réka és Szabó Lajos, a sátor mellett pedig Szemerei János osztotta az úrvacsorai jegyeket.

Szidoly Roland ordinacio foto Decmann Hanna 008 20210710

Az istentisztelethez díszközgyűlés kapcsolódott, amelyen elsőként Szemerei János püspök és Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő adta át Szidoly Rolandnak az ordinációs oklevelet és az egyházkerület ajándékát. Szabó Lajos a hittudományi egyetem nevében köszöntötte az új lelkészt. Jókívánságait fejezte ki továbbá Rostáné Piri Magda, a Vasi Egyházmegye esperese; Németh Zoltán, egyházunk országos irodája gyülekezeti és missziói osztályának vezetője; Mesterházy Balázs, Roland egykori alma materének, a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumnak az igazgatója, valamint dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára, a Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség lelkésze.
A büki közösség köszöntését Simon Réka lelkész és Takácsné Papp Erzsébet felügyelő adta át. Végül maga az ünnepelt is szót kapott, hogy kifejezze háláját mindazoknak, akik elkísérték az idáig vezető úton.

Az ünnepség a gyülekezeti ház udvarán tartott szeretetvendégséggel ért véget.

Szidoly Roland ordinacio foto Decmann Hanna 007 20210710

Szidoly Roland Bükön nőtt fel, gyermekkorától részt vett a gyülekezet életében. Későbbi hivatásválasztásában inspirálta a lelkésze, Simon Réka által nyújtott szolgálati példa. Aktív tagja volt az ifjúsági körnek, barátaival ifjúsági önkormányzatot alapított. A büki bábcsoporttal többször fellépett országos programokon, Szélrózsa találkozón és a németországi egyházi napokon (Kirchentag) is. A kőszegi evangélikus szakgimnáziumban tett érettségi után egyéves képzésben hálózattelepítő és -üzemeltető rendszergazda végzettséget szerzett. Az országos evangélikus zenei táborban megtanult gitározni, majd középiskolájában zenekart alapított. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára való felvétele után a Közel zenekar egyik alapító tagja lett. Az egyetemi évek alatt három éven keresztül a hallgatói önkormányzat vezetője (szenior) volt. A 2018–2019-es tanévet ösztöndíjjal Finnországban, Helsinkiben töltötte. Teológiai tanulmányai mellett 2016 óta az országos iroda gyülekezeti és missziói osztályának munkatársa, 2020-tól gyermek- és ifjúsági munkaágvezetőként; feladatai közé tartozik többek között a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozók szervezése. Hatodéves gyakorlatát a 2019–2020-as tanévben végezte a Cinkotai Evangélikus Egyházközségben, Vető István lelkész mentorsága alatt.
2020 őszén házasságot kötött Gregersen-Labossa Júliával.
Úgy látja, elhívása, feladata van az ifjúsági munka területén, de hálás azért, hogy emellett gyülekezetbe is kerülhet. Szidoly Roland – a gyülekezeti és missziói osztályon végzett munkája mellett – a Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközségben kezdi meg szolgálatát beosztott lelkészként.