„Mélyre eveznek” Bobán

Gyülekezeti nappal egybekötött hálaadó istentisztelettel ünnepelték a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat fennállásának tizedik évfordulóját a bobai evangélikus templomban a Szentháromság ünnepe után való 5. vasárnapon. Együtt fejezték ki köszönetüket az elmúlt években végzett diakóniai szolgálatért ezen a napon, „akiknek van szemük, szívük és elszántságuk, hogy Isten teremtő munkáját megőrizzék”.

LAESZ jubilium foto HajduTibor 005 20210704

Az alkalmon Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, diakóniai munkáért felelős egyházi elöljáró hirdetett igét, a liturgiai szolgálatot Rostáné Piri Magdolna, a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese, a bobai gyülekezet lelkésze végezte. A püspök a Lukács 5,1–11-ben lefestett kép különlegességét elemezve rávilágított, milyen kivételes ünnep lehetett az ige után vágyó emberek számára a hétköznapok robotjában letelepedni Krisztus köré és hallgatni tanítását a Genezáreti-tó partján. Az igehirdető rámutatott: ez a gyönyörű jelenet játszódik le úja meg újra, valahányszor egy gyülekezet megtölt egy templomot, és letelepszik a szószékről elhangzó ige köré, hogy hallgassa Krisztus beszédét. „A Genezáreti-tónál történt fenséges jelenet ismétlődik meg minden istentiszteleten, most is, amikor azért adunk hálát, hogy tíz éve, 2011. július 1-jén a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában elindult a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat működése bobai központtal” – emlékeztetett Kondor Péter, kiemelve, hogy „a szeretetszolgálatnak ez a tíz esztendeje pedig a megtartó, szerető és gondoskodásának mindig új utakat is elénk táró Istenről beszél”.

LAESZ jubilium foto HajduTibor 002 20210704

Simon Péter csodálatos halfogása kapcsán a püspök Jézus szándékáról szólt: ő azt akarja, hogy mindenkinek áldásokban gazdag élete legyen. De hogy meg is teljék életünk Isten megtapasztalt áldásaival, ahhoz arra van szükség, hogy a mélyre evezzünk. Vegyük elő és tanulmányozzuk naponta a Bibliát, és mélyedjünk bele az imádságba úgy, ahogyan Jézus tette, aki sokszor egész éjszakákon át imádkozva virrasztott – imádkozzuk bele magunkat az imádságba! Ahhoz pedig, hogy megmaradjunk Isten közelében, „nekünk is azt mondja Jézus: evezzünk a mélyre, és induljunk embereket halászni az életre” – fogalmazott Kondor Péter.

LAESZ jubilium foto HajduTibor 001 20210704

„Ez a tíz év vajon sok vagy kevés?” – tette fel a kérdést köszöntőjében Mórotzné Kiss Györgyi, a szeretetszolgálati intézmény vezetője, majd meg is válaszolta: „Tíz év a kereszténység, az egyház történetében, de még a bobai gyülekezet életében is egy pillanat csupán.” Felidézte a szervezet évtizedes történetét a megalakulástól kezdve a központi épület megvalósulásán át a fejlődés és bővülés időszakáig. Hangsúlyozta, hogy mindenfajta bővülés a helyben megjelenő igényekre adott válasz volt. Mára az itt dolgozó csaknem száz munkatárs megnövekedett ellátási területtel közel ötszáz gondozottnak nyújt különböző szolgáltatásokat a szociális étkeztetéstől kezdve a házi segítségnyújtáson, támogató szolgálaton, az idősek klubján, a demensek nappali ellátásán át a szakápolásig, valamint az idősek bentlakásos otthonáig, amely utóbbi a korábban állami fenntartásban működő devecseri otthon. A fejlesztések közül az intézményvezető többek között a konyhát emelte ki, amely a bobai evangélikus fenntartású oktatási intézmények tanulóit is ellátja étellel. A 2021-es év is bővülést hozott: az intézmény szolgáltatási portfóliója a falugondnoki szolgálattal színesedett tovább.

Mórotzné Kiss Györgyi megköszönte Isten csodálatos gondoskodását, a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyháztól és annak diakóniai osztályától érkező támogatást, a lelki támaszt és a munkatársak áldozatos, sokszor emberpróbáló munkáját. „Mert mi is kell a diakóniához? Jó szem, meglátni a szükségben szenvedőt. De ez nem elég, hiszen az észlelésen túl szív is kell: empátia, segítő szándék. De ez még mindig nem elég, mert a tényleges segítséghez elszántság kell, lankadatlan tenni akarás, optimizmus és hit. Hinni abban, hogy Isten segítségével sikerül a világot jobbá tenni. Ezért büszkeség ilyen munkatársakkal dolgozni, akiknek van szemük, szívük és elszántságuk, hogy Isten teremtő munkáját megőrizzék” – fejezte ki elismerését a Lakos Ádám diakóniai intézmény vezetője, aki köszöntőbeszéde végén külön is méltatta több, a szeretetszolgálatnál a kezdetektől fogva munkatársként jelen lévő kollégáját. Köszönetet mondott továbbá Kondor Péter püspöknek, az intézmény igazgatótanácsának, a működési területen lévő települések támogató polgármestereinek, a társintézmények vezetőinek, a gyülekezet presbitériumának, a Y's Men International tagjainak, valamint minden önkéntesnek.

LAESZ jubilium foto HajduTibor 009 20210704

Végezetül Zolnai Attila polgármester Egyházashetye képviselő-testületének és lakóinak nevében elismerő oklevéllel köszönte meg a szolgálatnak az egyházashetyeiek körében végzett kiemelkedő munkáját.
Az istentiszteletet szeretetvendégség követte, majd a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör műsorát hallgathatták meg az egybegyűltek.