Isten megbocsátását közvetítve Börtönlelkészek jubileumi konferenciája

Húszéves a Börtönlelkészi Szolgálat címmel online formában rendezték meg április 29-én azt az ünnepi konferenciát, amely címében hordozta az apropóját. A tanácskozáson három evangélikus lelkész munkáját is elismerték.

Állami részről indult a kezdeményezés 2000-ben arra, hogy az addig az egyházak és felekezetek által önkéntes formában gyakorolt tevékenység a Büntetés-végrehajtási Szervezetbe integrált formában működhessen. Az akkor történelmi egyházaknak nevezett közösségek kaptak meghívást a magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben létesített lelkészi státuszok betöltésére.

A jubileumi konferencia tavaly szeptemberre meghirdetett, személyes találkozással járó megrendezését ugyan felülírta a pandémia, de a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) fontosnak tartotta, hogy online formában mégis megtörténjen. Így találtak rá új időpontot húsvét és pünkösd között.

Ennek szimbolikus voltára külön is felhívta a figyelmet a konferencia levezető elnöke, Kovács Mihály bv. [büntetés-végrehajtási – a szerk.] ezredes, a BVOP Fogvatartási Ügyek Szolgálatának vezetője. Jézus szavaira – „fogoly voltam, és eljöttetek hozzám” (Mt 25,36; Károli-fordítás) – utalva elmondta, hogy a Büntetés-végrehajtási Szervezet olyan kiemelt partnerként tekint a Börtönlelkészi Szolgálatra, amely irányt mutat, értéket fejleszt és nevel, ezzel pedig jótékony hatást gyakorol a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedésére.

Az állam és az egyházak közötti együttműködés a közjó érdekében történik – emelte ki dr. Németh Emma szociális testvér is. A Miniszterelnökség egyházi kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosa a börtönlelkészeknek az emberi méltóság iránti elkötelezettségére hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a börtönlelkész Isten megbocsátását közvetítve Isten és ember kapcsolatának helyreállítását segíti.

Hasonló gondolatot fogalmazott meg dr. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is. A börtönlelkészek Isten mindenki felé áradó irgalmas szeretetének „gyengéd” hirdetésével segítik a fogvatartottakat eljutni a bűn felismerésére és megvallására.

Mivel a keresztény antropológia megkülönbözteti az embert a tettétől, így „kutyából lehet szalonna” – fogalmazott a konferencián Balog Zoltán püspök. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Martin Buber osztrák származású zsidó vallásfilozófust idézte, aki szerint az ismert bibliai mondat úgy is fordítható, hogy „szeresd felebarátodat, mert éppen olyan, mint te”: megváltásra szorul, de megváltott lehet.

Pálnak és Szilásznak a börtönben tartott istentiszteletére (vö. ApCsel 16,25) utalt vissza előadásában dr. Fabiny Tamás, hiszen a börtönlelkészek szolgálatának nemcsak a fogvatartottak, hanem a börtönőrök is részesei lehetnek. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke felidézte azt is, hogy a kommunizmus évtizedeiben börtönbe zárt püspökök példái is a börtönszolgálat nehézségeiről és hitelességéről tanúskodnak.

A börtönlelkész a vigasz hangja, szerepe pedig, hogy híd legyen a büntetés-végrehajtás fegyelmező szerepe és a megtérés reménysége között – mondta Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. Hangsúlyozta, hogy az emberiség Szentírásban megfogalmazott története nem más, mint a bűn, a bűnvallás, a bűnbánat, a megtérés, a megbocsátás és a kiengesztelődés története, amely azt jelzi, hogy mindig, minden bűnös ember számára van remény.

A katolikus börtönlelkészek koordinációs vezetője, dr. Stift Zoltán a közjó érdekében végzett tevékenységük teológiai hátterét mutatta be Sienai Szent Katalin egyházdoktor életpéldájának és tanításának alapján, a szabadságot, a türelmet és a reményt helyezve a fókuszba.

A miniszteri és országos parancsnoki elismerések kihirdetése után Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese megköszönte a börtönlelkészek kreatív szolgálatát, állandó jelenlétét, olykor kudarcoktól sem mentes fáradságos munkáját, rámutatva: tevékenységük hozzásegíti a fogvatartottakat az emberi fejlődéshez, a jó útra téréshez.

Ahogyan arról már korábban hírt adtunk, egyházunk börtönlelkészei közül ketten, Aklan Béla (Eger) és Jánosa Attila (Győr) a kezdetek óta tagjai a szolgálatnak, ezért belügyminiszteri elismerő oklevelet kaptak. Erdélyi Csaba egyházi koordinátort, a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezetének elnökét pedig a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka jutalmazta....

Szöveg: Erdélyi Csaba, illusztráció: Belügyi Szemle