Egyházkerületi közgyűlés Győrben

Az elnökség és a kerületi tisztségviselők jelentéseinek meghallgatása mellett választási üggyel és támogatási kérelmekkel foglalkozott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület közgyűlése április 30-án, a győri Öregtemplomban személyes részvétellel tartott ülésén.

Adámi Mária püspöki asszisztens nyitó áhítatát követően Fekete-Dombi Éva jegyzőkönyvvezető ismertette a 2020-as évben online szavazással hozott határozatokat. Kissné Kárász Rózsa, az egyházkerületi jelölőbizottság elnöke pedig tájékoztatta a jelenlévőket a Gregersen-Labossa György lelkész Budapestre távozásával megürült, az Országos Presbitériumba választandó lelkészi küldött tisztségre beérkezett jelölésekről, majd kiosztotta a szavazólapokat.

A szavazatok összeszámlálása alatt Szemerei János püspök jelentése hangzott el. Szemerei János beszámolójában megemlékezett Luther Márton wormsi kiállásának 500. jubileumáról, Perlaky Gábor dunántúli püspök 250 évvel ezelőtt történt szolgálatba állásáról, illetve a maga püspöki beiktatásának közelgő tizedik évfordulójáról is. Ezután összegezte az elmúlt tíz esztendő, valamint a 2020-as év kihívásait és tanulságait. „A kerület továbbra is a gyülekezetekben folyó hiteles szolgálat segítését tekinti legfőbb feladatának, hiszen az egyház nem a felépítményeiben, hanem a gyülekezeteiben él” – hangsúlyozta.

Ezt követően Kissné Kárász Rózsa ismertette a szavazás eredményét, mely szerint a közgyűlés Vancsai József győri lelkészt választotta meg az Országos Presbitérium lelkészi küldöttéül a jelen ciklus végéig.

Mészáros Tamás felügyelői jelentésében szintén megemlékezett Luther bátorságáról, majd felidézte a mögöttünk álló pandémiás időszak eredményeit és veszteségeit. „Most az a kihívás áll előttünk, hogy felélesszük az emberekben a vágyat az élő találkozásra” – mondta.

Ezek után Koczor György, a Dunántúli Harangszó főszerkesztője, Baranyay Csaba kerületi missziói lelkész, Schermann Gábor kerületi GAS-felelős, valamint dr. Horváth József kerületi ügyész számoltak be az elmúlt évben végzett munkájukról. A közgyűlés jelentéseiket egyhangúlag elfogadta.

A beérkezett támogatási kérelmekről is döntöttek az ülés résztvevői. A nagyvelegi Grünfeld Pál Vendégház és Belmissziói Központ fejlesztésére egymillió forintot, a kőszegi egyházközséghez tartozó kiszsidányi imaház és pihenőház tartozástörlesztésére szintén egymillió forintot szavaztak meg. Emellett egymillió forinttal támogatta a közgyűlés a gyúrói parókia vizesblokkjának felújítását is. Erre azért volt szükség, mert a Tordas-Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközségben hamarosan missziói lelkészi félállást hoznak létre, és a gyorsan növekvő agglomerációs területen fekvő közösség a gyülekezetplántálás újabb színterévé válhat.

Szemerei János ezután tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közeljövőben 44 dunántúli gyülekezet kap nagyösszegű állami támogatást temploma felújítására. Azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy ezekhez a pályázatokhoz az önerőt is biztosítani kell. Majd az idei programokkal kapcsolatban a püspök elmondta: a kerületi missziói napot a jövő évre halasztják, de az őszre tervezett alkalmakat reménység szerint megtartják. Köztük kiemelte a Túróczy Zoltán egykori dunántúli püspök halálának 50. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezést, melyre november 22-én kerül majd sor. Végül Mészáros Tamás az ülést bezárta.

 
 

Szöveg és fotó: Adámi Mária