Felújítják a veszprémi evangélikus templomot

A veszprémi templom a 18. század végétől jelenti az evangélikus gyülekezet otthonát. A műemléki védettséget élvező épület belső megújítása, a falak restaurálása az 1975-ben történt átalakítás óta mostanáig váratott magára.

veszprmi templom

Bár az Országos Egyház támogatásával és jelentős önrésszel a gyülekezet elkezdhette a munkát, azonban eddig nem várt többletköltség jelentkezett: csak természetes kőlap lehet a burkolat. Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, támogassa templomunk megújulásának ügyét!

Már a 18. század elején olvashatunk feljegyzésekben negyven evangélikus családról, amelyek arra törekedtek, hogy saját templomuk legyen. Nem elégedtek meg az akkori helyzettel, hogy ők kényszerültek kimenni az egyik közeli településre meghallgatni a prédikátort, hanem azt akarták elérni, hogy a saját lelkészüket hallgathassák a saját templomukban. 1794-től már felszentelt lelkész állhatott a gyülekezet élén, 1798-ban pedig felépíthették azt a templomot, amely ma is a gyülekezet lelki otthona. Az eredetileg torony nélkül épült templomhoz 1910-ben építettek tornyot, benne három haranggal. A harangok közül kettőt az első világháborúban rögtön el is vittek. Csak 1998-ban, a templom 200. évfordulójára kerülhetett vissza az elvitt kettő közül a kis harang két család adományából.

1948-tól a hatvanas évek végéig a gyülekezet a templomán kívül minden ingatlanát elveszítette államosítás és tanácsi kisajátítás következtében. A hetvenes évek elején pedig az elvett ingatlanok – iskola, bérház, lelkészlakás, kántorlakás – a városrendezés miatt lebontásra kerültek, emiatt az új, vásárolt lelkészlakás a templomtól távol helyezkedhetett csak el. A templom és a többi gyülekezeti épület – hivatal, lakás, gyülekezeti terem – több mint harminc éven át tartó kényszerű, egymástól való térbeli távolléte szűnhetett meg a kilencvenes évek végén a kapott kárpótlás alapján.

Így 1999-ben új gyülekezeti ház épülhetett fel közvetlenül a templom mellett a régi elbontott épületek egy része helyett. Az új épületben helyet kapott a gyülekezeti terem, a lelkészi hivatal, a lelkészlakás és egy vendégszoba. Az új épület lehetőséget adott és biztosított arra, hogy új, hitet ébresztő és erősítő közösségi alkalmak kezdődhessenek el az eddigiek mellett: gyermek-istentiszteletek, nőegylet, férfikör, ifjúsági órák, bibliaórák.

veszprem 2

Az alkalmak során a város közepén, a hitében Istennel és egymással való közösségben egyre erősödő gyülekezet él, és fog élni Isten kegyelméből ezután is – a nyár végén megkezdett belső felújítási munkáknak köszönhetően hamarosan régi-új pompájában. A felújítás azonban nem várt anyagi terhet is jelent a gyülekezet számára: mivel műemléki védettségű az épület, így a felhasználható anyagok esetén meg van kötve a kezünk, ezért kérünk mindenkit, aki teheti, járuljon hozzá templomunk felújítási munkálataihoz. Arra bíztatunk mindenkit, hogy téglajegy helyett „járólapjegyet” vásároljon: a megvásárolandó Jura mészkő járólap négyzetmétere 14 ezer Ft, templomunknak 90 négyzetméternyire van szüksége. Utalni a következő számlaszámra lehet, jelezve, hogy az adományt járólapra szánják: OTP 11748007-20901549-00000000. Minden segítséget hálásan köszönünk!

Szöveg: Isó Dorottya, Isó Zoltán