Egységben a keresztény erő

Nagykanizsa – Az ökumenikus imahetet elindító istentiszteletet a kanizsai Felsőtemplomban tartották. Szűcs Imre plébános a különböző felekezetekhez tartozó híveket arra biztatta, dicsőítsék közösen az Úristent, és kérjék Őt, hogy forrassza egybe, amit az ember szétszakított. Ezen az alkalmon Bertók Dániel hirdetett igét. A református segédlelkész a farizeusi képmutatásról beszélt.

 

„Ezek a törvénytudók az egész életükkel, a magatartásukkal és a tanításaikkal azt az üzenetet közvetítették a környezetük felé, hogy adni kell a látszatra. Ami nem látszik, az nincs, nem is fontos. Jézus Krisztusnál azonban ez nem működik, hiszen előtte semmit nem lehet elkendőzni, eltakarni vagy meg nem történtté tenni. Az Úr szemei, ahogy Zakariás könyvében is olvasható – bejárják az egész föld kerekét” – mondta Bertók Dániel, majd hozzátette: ”Jézus soha nem az illemszabályokat követte,hanem Isten országának dolgait tartotta szem előtt. A „mennyei célt”, ami miatt a Teremtő erre a világra küldte őt: figyelmeztetni, inteni, feddeni, bátorítani, gyógyítani, megtérésre hívni. A református segédlelkész arra kérte a híveket, keressék ők is a mennyei célt saját életükben.”

Az ökumenikus imahét vasárnap ért véget. Pénteken a református, szombaton az evangélikus, vasárnap pedig újra a református templomban volt igehirdetés. 

További információk és képek.