Megalakult a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület Közgyűlése

2018. szeptember 21-én, pénteken, a Győri Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében tartotta alakuló ülését a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület Közgyűlése. Az ülés napirendjén elsősorban a kerületi tisztségviselők megválasztása szerepelt.

A tanácskozás kezdetén Szemerei János püspök köszöntötte a megjelenteket, majd Bencze András püspökhelyettes mondott nyitóimádságot.

Ezt követően Kissné Kárász Rózsa, a kerületi jelölő- és szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a jelölés lezajlott folyamatát, illetve a jelöltek listáját. Ezután került sor az egyházkerület új tisztségviselőinek megválasztására. Azokban az esetekben, ahol a jelöltek száma megegyezett a betöltendő tisztségek számával, a közgyűlés tagjai nyílt szavazással döntöttek. A többi esetben pedig szavazócédulán adták le szavazataikat. A kiváló előkészítő munkának és az ülés dinamikus levezetésének köszönhetően a választások rekordidő alatt lezajlottak.

A szavazatszámlálás szüneteiben arra is jutott idő, hogy a jelenlévők két anyagi kérelemmel kapcsolatban is határozatot hozzanak. Így a nagyvelegi egyházközség telekvásárlásának ügyét hatszázezer forinttal, a kissomlyói gyülekezeti vizesblokk kialakítását pedig – a jövő évi keret terhére – egymillió forinttal támogatta a közgyűlés.

Az eseményt az Öregtemplomban ünnepi istentisztelet követte, melyen megtörtént Mészáros Tamás megválasztott egyházkerületi felügyelő és az újonnan választott tisztségviselők beiktatása. 

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület tisztségviselői (2018–2024)

Bencze András püspökhelyettes
Rátz András egyházkerületi másodfelügyelő
dr. Horváth József egyházkerületi ügyész
Verasztó János egyházkerületi missziói felelős
Schermann Gábor egyházkerületi GAS-felelős
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma – lelkészi küldött: Gregersen-Labossa György
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma – nem lelkészi küldött: Mórotz Zsolt
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma – lelkészi küldött póttagja: Bencze András
Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma – nem lelkészi küldött póttagja: Szabó György
Egyházkerület zsinati lelkészi küldöttei: dr. Hafenscher Károly, Pongrácz Máté, Vancsai József
Egyházkerület zsinati nem lelkészi küldöttei: Adorjánné dr. Németh Anikó, dr. Szabó Kálmán, Sztrókay Attila
Egyházkerület zsinati lelkészi küldött póttagjai: Kalincsák Balázs, dr. Zsednai Józsefné
Egyházkerület zsinati nem lelkészi küldött póttagjai: Haholt Zoltán, Isó Gergely, Mátrai Zoltán
Egyházkerületi jelölőbizottság tagjai: Kissné Kárász Rózsa, Rátz András, Pongráczné Győri Boglárka, Stinner Dávid, Rác Dénes, Vajda Imre
Egyházkerületi Lelkészképesítő Bizottság tagjai: Baranyay Csaba, Gabnai Sándor, Isó Dorottya, Percze Sándor, Smidéliusz András, Verasztó János
Egyházkerületi Lelkészképesítő Bizottság póttagjai: dr. Zsednai Józsefné, Rostáné Piri Magda