Smidéliusz Zoltán Gyékényes díszpolgára

A hűséges, áldozatos szolgálat jutalma a díszpolgári cím. Az Úr szőlőskertjében munkálkodó Smidéliusz Zoltán a közelmúltban vehetett át önkormányzati kitüntetést Gyékényesen. 

A nyugalmazott evangélikus esperes mindig a Zala megyei Surdról látta el lelkészi teendőit Somogyban is; 31 évig pásztorolta a gyékényesi, egy évtizeden át pedig a barcsi gyülekezetet sok-sok lelki áldással, örömmel.

„Nagy megtiszteltetés számomra ez a díj, egyfajta visszajelzés is, hogy »fáradozásom nem volt hiábavaló« – mondta. – Úgy érzem, ebben az elismerésben kifejeződött nemcsak egy zárt közösségért, hanem a községért végzett munkám is. Igyekeztem jó kapcsolatot kialakítani a mindenkori római katolikus plébánossal, és ezt erősíteni a két felekezet között.”

Smidéliusz Zoltán 1950-ben született Répcelakon, ahol édesapja 41 évig volt lelkipásztor. Bár az ősei között voltak tanítók, prédikátorok, mint például a Wittenbergben tanult Smidéliusz György is, aki az 1600-as években Breznóbányán volt esperes, és akinek címere díszíti palackozott boraikat, Smidéliusz Zoltán életútja azonban nem vezetett egyenesen a teológiára. Érettségi után üzemmérnöki diplomát szerzett, majd a Badacsonyi Állami Gazdaság borászati üzemében dolgozott, s onnan lépett a lelkészi pályára… 1982-ben kerültünk lelkész feleségemmel Surdra, én segédlelkészként kezdtem szolgálni Nemespátrón, a következő esztendőtől pedig már a gyékényesi híveket is gondoztam – folytatta. – De mindegyik gyülekezetet megismerhettem 1991-től 2000-ig, majd 2011 és '14 között a somogy-zalai egyházmegye espereseként. Somogyban a megye vezetői részéről nagy(obb) megbecsülésben részesült az evangélikus egyház; odafigyeltek tevékenységünkre, segítettek bennünket. A '90-es években a kisebbségi és vallásügyi bizottság tagjaként rálátásom volt erre. Kitűnően tudtak együtt dolgozni az emberek, akármelyik felekezethez is tartoztak, illetve nézetet vallottak.

A háromgyermekes családapa 32 évi egyházi szolgálat után 2014-ben nyugdíjba vonult, de funkcióiból egy-kettő megmaradt, és továbbra is vállal helyettesítéseket, valamint szívesen részt vesz a gyülekezeti alkalmakon. Jelenleg az egyházmegye missziói felelőseként és a gyenesdiási Kapernaum Szeretetotthon igazgatótanácsának elnökeként tevékenykedik. Nemrég Polányban járt borversennyel egybekötött gyülekezeti rendezvényen. Megtiszteltetés érte itt is: a közönség a legjobb fehér bornak az ő 2016-os évjáratú hárslevelűjét tartotta. Elmondta, hogy jövőre a felesége isnyugdíjba vonul, és elköltöznek Becsehelyre, ahova már szőlőt is telepített.