„Bizonyságot tenni a szeretetről”

Lelkésziktatás Kaposváron - Másodlelkészi állás létrehozásáról döntött a Kaposvári Evangélikus Egyházközség 2017 őszén. A tisztségre megválasztott Pongráczné Győri Boglárkát, Pongrácz Máté parókus lelkész feleségét 2018. január 28-án, vasárnap iktatta be hivatalába Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a Somogy-Zalai Egyházmegye esperese. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. Énekkel szolgált a gyülekezet kórusa és zenekara.

Nagy megtiszteltetés, hogy az evangélium hordozóiként, megszólaltatóiként képviselhetjük a drága kincset, amelyet Isten adott – hangsúlyozta Zsolt 100,2 alapján tartott prédikációjában a püspök. Majd arra biztatta a helyi közösséget, amelynek hosszú éveken át lelkésze volt, hogy legyenek hálásak ezért az ajándékért. „Isten munkálkodjon közöttetek, hogy az evangélium mind többekhez eljusson” – mondta.

A beiktatás és az áldás megható perceit követően Pongráczné Győri Boglárka lépett a szószékre. Választott igéje, 1Jn 4,7 alapján Isten szeretetéről beszélt. „Van-e ilyen élményetek, amikor megtapasztaltátok, milyen az, hogy Isten körbeölel a szeretetével?” – tette fel a kérdést a templomot megtöltő hallgatóságnak. Majd kiemelte: Isten napról napra megmutatja nekünk a szeretetét, amely nem korlátozható. „Bizonyságot tenni a szeretetről: ezen leszek szolgálatom minden egyes napján szóval és tettel” – fogalmazta meg legfontosabb célját a lelkésznő.

Az alkalomhoz kapcsolódó közgyűlésen köszöntőt mondott Szita Károly, a város polgármestere, Varga László római katolikus megyés püspök, valamint Seres Gabriella református lelkész. A frissen beiktatott lelkésznő származási helye, az alsósági gyülekezet ajándékát Boglárka szülei, Győri Elemér és felesége adták át. A kaposvári evangélikusok nevében Sütő Zoltán felügyelő fejezte ki jókívánságait, majd néhány gyülekezeti tag segítségével hét apró, szimbolikus tárgyat nyújtott át a lelkésznőnek. Többek között kerékpár, kötény, fakanál és kulacs is szerepelt a hasznos és vicces ajándékok listáján.

Az örömteli ünneplés a Helyőrségi Klub éttermében tartott szeretetvendégséggel zárult.

Pongráczné Győri Boglárka

Celldömölkön született. Evangélikus családban nőtt fel, édesapja az alsósági gyülekezet felügyelője, édesanyja presbiter, nővére is evangélikus lelkész. Középiskolai tanulmányait a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégiumban végezte. Az érettségit követően felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, eredetileg katechéta–lelkipásztori munkatárs szakra. Azonban, meghallva Isten hívását hamarosan átjelentkezett a teológus–lelkész képzésre. 2012-ben kötött házasságot Pongrácz Máté lelkésszel. Hatodéves gyakorlatát a 2012–2013-as tanévben a tabi gyülekezetben töltötte Szigethy Szilárd felügyelete mellett. Közben Kaposváron is tartott hittanórákat és végzett egyéb feladatokat. 2013-ban történt ordinációja után férje mellett, a kaposvári egyházközségben szolgált beosztott lelkészként. 2015 őszén sikeresen megfelelt a parókusi alkalmassági vizsgálaton. Férjével egy gyermeket nevelnek.