Legyünk érzékenyek a másik ember iránt

„Legyünk érzékenyek a másik ember iránt” – mondta Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke az ökumenikus imahét nyitóalkalmán a veszprémi Szent Mihály-székesegyházban.

Idén a Karib-térség kapta azt a feladatot, hogy keresztény szemmel állítson össze egy olyan ökumenikus imaheti anyagot, amely szerte a világban megszólítja az embereket. A karibiak történelmi hagyományaikhoz híven szerették volna megmutatni a világnak, hogy milyen múlt határozza meg a jelenüket, és milyen iránymutatást szánnak a jövőben önmaguk számára.

A kereszténység története ezen a területen igen ellentmondásos. A Biblia a vigasztalás és a felszabadulás forrása lett sokak számára, akik a gyarmatosítók kezétől szenvedtek.

A Biblia a karibi térség keresztényeit arra ösztönzi, hogy foglalkozzanak azokkal a körülményekkel, amelyek jelenleg is aláássák az emberi méltóságot és az életminőséget.

Szemerei János evangélikus püspök az ökumenikus imahét első alkalmán az arra a napra kijelölt téma alapján hirdette Isten igéjét: „Szeressétek hát a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban!” A püspök emlékeztetett az Ószövetség vándorló népére, az imahét témáját adó haitiek történelmére, életkörülményeire, arra, hogy a magyarok is jövevényként érkeztek a Kárpát-medencébe.

Közös Urunknak, Jézus Krisztusnak is jövevénysorsa volt földi küldetése során, fogalmazott a püspök. Mint hajléktalan, hontalan, jövevény született, majd Heródes király üldözése elől menekülnie kellett Egyiptomba. Később, felnőttként egy írástudónak úgy válaszolt: „A rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hol lehajtania a fejét.”

Jézus Krisztus vállalta a jövevények nehéz sorsát, a legkiszolgáltatottabb élethelyzetet. Szembesít bennünket azzal, vajon mi hogyan viszonyulunk a legelesettebbekhez, a rászorulókhoz. Mi is jövevények vagyunk, akkor is, ha stabil, biztos családunk van, és rendezett országban élünk. Vajon érzékenyek vagyunk-e a mellettünk élő emberre, segítünk-e neki, ha szüksége van rá, odafordulunk-e hozzá szeretettel? – tette fel a kérdést a püspök. Szemerei János azt mondta: hitgyakorlásunk célja a jézusi lelkület ábrázolása, a jézusi életforma megélése.

Az ökumenikus imahét veszprémi nyitóalkalmán a katolikus, református, evangélikus egyházak lelkészei szolgáltak imádsággal, igeolvasással. A bazilikában összegyűlt hívek testvérekként imádkoztak, átélték az összetartozás élményét. Veszprémben a keresztény felekezetek évek óta szorgalmazzák az egységet.