Közös imaalkalmak Nyugat-Magyarországon is

2018-ban a keresztények egységéért meghirdetett ökumenikus imahét január 21. és 28. között kerül megrendezésre. Az imahét elmélkedéseit a karibi keresztény testvérek állították össze, amelynek központi igéje így hangzik: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6)

A hétfői napon a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Veres András, a győri római katolikus egyházmegye püspöke köszöntötte az egybegyűlt Krisztus-hívőket: „A Szentlélek mutassa meg számunkra az utat, hogyan tudjuk Krisztus szándékát szolgálni. Imádkozzunk azért, hogy közös imádságunk mindnyájunk lelki megerősödését szolgálja. Ismerjük fel felelősségünket azok iránt, akik távol vannak Krisztustól: vigyük el hozzájuk az Úr szeretetét!” – kérte a Győri Egyházmegye főpásztora. 

Ezt követően Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke hirdette az igét. „Mit jelent az, hogy szabadító az Úr?” – tette fel a kérdést a Dunántúli Református Egyházkerület vezetője. „Sokféle nyomorúságban élünk: a bűn hatalma, a gonosz ereje tombol ezen a világon, sok-sok nyomorúságot okozunk egymásnak. Ezen az imaórán azokért is imádkozunk, akik a szenvedéseket is vállalják a rájuk bízott drága kincsért, vértanúhalált halnak Jézus Krisztus ügyéért. Jézus Krisztus megszabadít bennünket kereszthalála és feltámadása által a bűn, a betegség, a gonosz minden hatalmától, üdvösséget ajándékozva nekünk” – emlékeztette a jelenlévőket Steinbach József.

Ugyanezen a napon a mosonmagyaróvári református templomban Vlaj Márk mosoni segédlelkész tartott elmélkedést: „Melyek azok a dolgok, amelyek megakadályoznak abban, hogy szeretni tudjuk Istent és embertársunkat? Le kell vetkőznünk az előítéleteket, a hamis istenképeket, és felöltve az új embert igyekeznünk kell napról napra jobbá válni. Életünkben minden mozdulat, minden gondolat, minden szó, minden cselekedet legyen összhangban az evangélium tanításával! Ez nem könnyű feladat. Éppen annyira nem egyszerű, mint meglátni a szerencsétlen embert az út szélén, venni a bátorságot, hogy felsegítsük. Ez a krisztusi bátorság, ez az irgalmasság, ez a szeretet vezessen bennünket!” – hangsúlyozta Vlaj Márk. 

Szerdán a soproni Szent György-templomban Henczel Szabolcs római katolikus plébános fogadta Pelikán András soproni evangélikus lelkészt és Győri László metodista igehirdetőt. A közös Szentlélek-hívás alatt a három felekezet tagjai egy-egy láncot vittek az oltár elé, ahol azok elengedésével Isten szabadító erejét fejezték ki. 

Pelikán András evangélikus lelkész igehirdetésében ajándéknak és ünnepnek nevezte az ökumenikus imahetet. „Töltődjünk, erősödjünk, erősítsük egymást!” – buzdította az imaest résztvevőit az evangélikus lelkész.