Láthatóvá tenni a láthatatlant

Lelkésszé avatták Doma Mártont

image

Gyermek- és ifjúkora meghatározó helyszínén, a győri Öregtemplomban avatta lelkésszé Doma Mártont június 28-án Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke. A liturgiában közreműködött Csorba János helyi lelkész, valamint dr. László Virgil, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezető adjunktusa.

A láthatatlan Isten valóságos munkáját láthatjuk meg egy ordinációs ünnepen, sőt mi magunk is eszközök lehetünk, amelyek láthatóvá teszik a láthatatlant – mondta Szemerei János 2Kor 5,14–15 alapján tartott igehirdetésében. Arra biztatta a lelkészjelöltet, hogy beszéljen arról a Krisztusról, aki őt is megragadta. „Isten zavarba ejtő szeretete valóságos rajtad is. Ezt a szeretetet képviseld, hirdesd, tanúskodj róla” – fogalmazott a püspök.

02

Az istentisztelet után elsőként Vancsai József győri igazgató lelkész köszöntötte új szolgatársát. Ezután Szemerei János nyújtotta át Doma Mártonnak az ordinációs emléklapot és a megbízólevelet. A hittudományi egyetem részéről dr. László Virgil, a Budapest-​Deák téri mentorgyülekezet nevében pedig Smidéliusz Gábor lelkész fejezte ki jókívánságait. Az ifjú lelkész hatodéves mentora emellett zenei ajándékot is hozott, egy megzenésített Petőfi-​verset, melyet Ócsai Zoltán – korábban Győrött, jelenleg Pécsett szolgáló – lelkésszel közösen adtak elő. Végül Doma Márton mondott köszönetet mindazoknak, akik elkísérték a szolgálatba lépéséig vezető úton.

 04

Az ünnepség a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium étkezőjében tartott szeretetvendégséggel zárult.

Névjegy:

Doma Márton Győrött született 1996-ban. Óvodai, általános és középiskolai éveit a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban töltötte. Felmenői közt és rokonságában több evangélikus lelkész is volt. Útkeresésében nagy szerepet játszottak a győri zenei táborok és Ócsai Zoltán lelkész személye.

Az érettségi után a győri Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium magánének szakán tanult három éven át. 2017-ben jelentkezett az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-​lelkész szakára. A zenélést az egyetemi évek alatt is folytatta a Közel, illetve a Valami Más zenekar tagjaként. Hatodéves gyakorlatát a Budapest-​Deák téri gyülekezetben töltötte Smidéliusz Gábor mentor mellett.

2024-ben kötött házasságot Horváth Zsófia Annával. Szolgálatát a Győrújfalui Evangélikus Egyházközség és Szigetközi Misszióban kezdi meg beosztott lelkészként.