Az örökség küldetése elhívás az élő hitre

Hálaadó istentisztelet Öskün

image

 

 

Orgonaszentelés és templomfelújítás utáni hálaadásra gyűltek össze a Veszprém vármegyei Öskü evangélikusai szeptember 10-én. A hangszer felújításon esett át, valamint korszerűsítették az épület elektromos hálózatát. Ezenkívül a templom környékére is új térkőburkolat került. A munkálatok költségeit pályázati forrásból fedezte a gyülekezet. Az esemény szervezői arról sem feledkeztek meg, hogy a gyermekek számára a kora szeptemberi időpont az iskolakezdést is jelenti, ezért egyben tanévnyitó istentisztelet is volt az ösküi ünnepély.

Az istentisztelet liturgiájában részt vett Polgárdi Sándor, a Veszprémi Egyházmegye esperese, Szabó Vilmos Béla helyi lelkész és Szakos Csaba hitoktató lelkész. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét.

 20230912 Osku foto Szucs Peter Pal 4

A püspök Zsolt 98,1–6 alapján tartott prédikációjában felhívta a gyülekezet figyelmét azokra az ajándékokra, amelyeket a közösség kapott. Az 1700-as évek végén a templom a helyi emberek összefogásából és anyagi áldozatvállalásából épült fel. Tradicionális közösségeink mára megkoptak, megfogyatkoztak – nem csupán létszámukban, de hitükben is. A gondviselő Isten figyelme azonban mégsem fogyatkozik. A templom és benne az orgona értékes örökségünk, amelyek generációkat kötnek össze. Ezek megújulása emlékeztessen bennünket a teremtő Isten jelenlétére – hangsúlyozta Szemerei János. A püspök az útravalójában felkiáltójelként rajzolta elénk: „Az örökségeinknek, Isten ajándékainak az a küldetése, hogy bennünket elhívjanak az élő hitre, a boldogságra. Mert boldogok, akik megtalálják az Istent.”

20230912 Osku foto Szucs Peter Pal 2

Szinte válaszrímként csengett össze a püspöki gondolatokkal az orgona megáldása után elhangzott Johann Pachelbel-​variációsorozat, amelynek vezérmotívuma a Mit Isten tesz, mind jó nekem kezdetű korál dallama (EÉ 348), Németh Sándor orgonista, kántor előadásában. Az istentisztelet a gyermekek iskolakezdő imádságát követően püspöki áldással zárult. Ezután rövid díszközgyűlésen a vendégek köszöntése után Jelenek Lászlóné felügyelő beszámolt a többéves folyamat részleteiről, és köszönetet mondott mindazoknak, akik elősegítették a felújítás sikerességét.

20230912 Osku foto Szucs Peter Pal 5

A megújult orgonát Németh Zsuzsa orgonaművész és Németh Sándor orgonista, kántor mutatta be a gyülekezetnek. Koncertjük változatos programja megismertette az egybegyűltekkel az eredetileg 1870-ben Saskó Márton brezovai orgonaépítő által megalkotott hangszer gazdag adottságait.

20230912 Osku foto Szucs Peter Pal 3

A koncert után közös ebéddel látták vendégül az ünnepi gyülekezet tagjait. Délután a gyerekek további programokon, kézműves-​foglalkozásokon, vetélkedőkön vehettek részt.

A gyülekezet meghívására az alkalmon részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Ángyán Tamás, Öskü polgármestere és Mészáros Tamás, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület felügyelője is.