Védjegyük: a szeretet

Mosolygó arcokkal telt meg július 3-án a tabi evangélikus templom. A gyülekezetből származó Czető Kata és Nagy Dániel teológusokat együtt avatta lelkésszé Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. A liturgiában az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus, a Gyakorlati Intézet vezetője, valamint Endreffy Máté helyi lelkész működött közre. Akik a templomba már nem fértek be, az udvaron felállított sátrak alatt, kivetítőn követhették az eseményeket.

20210703 Tab kettos ordinacio Adami Maria 1

 

„Lelkészként Jézus szeretetének megélői, továbbadói, tanúi lesztek” – hangsúlyozta a lelkészjelöltek választott igéje, Jn 13,34–35 alapján tartott prédikációjában Szemerei János. A Luther-kabát ezt jelzi, és erre kötelez, de a szolgálat igazi védjegye, ismertetőjele nem a viselet, hanem a szeretet – tette hozzá a püspök.

Az eskütétel ünnepélyes pillanatait követően a jelen lévő lelkészek áldást kértek új szolgatársaik életére, majd körbeállva elénekelték a Confirma megerősítő szavait. Ezek után a frissen felavatott lelkészek Szemerei János püspökkel közösen végezték az úrvacsorai liturgiát, majd Czető Kata és Nagy Dániel a templomban, Endreffy Máté helyi lelkész pedig az udvaron osztotta a híveknek az úrvacsorai jegyeket.

20210703 Tab kettos ordinacio Adami Maria 9

Az istentisztelet zárásaként Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő köszöntötte a két új lelkészt, a püspök pedig átadta nekik az ordinációs okleveleket és az első szolgálati helyükre szóló megbízóleveleket is. A hittudományi egyetem részéről Pángyászky Ágnes adta át jókívánságait.

A további köszöntők a templom udvarán hangzottak el. A Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség nevében Endreffy Máté lelkész üdvözölte két új kollégáját. Örömüket fejezték ki mentoraik is: Vető István cinkotai és Bencze András székesfehérvári lelkész. Szigethy Szilárd mint korábban Tabon szolgáló – jelenleg medgyesegyházi – lelkész is szeretettel gratulált egykori konfirmandusainak új feladatukhoz. Végül Czető Kata és Nagy Dániel mondott köszönetet családjának, gyülekezetének és mindazoknak, akik eddig elkísérték és továbbra is kísérik őket választott hivatásuk útján.

Az ünnepséget a gyülekezeti teremben és az udvaron felállított sátrak alatt tartott szeretetvendégség zárta. (Az ünnepi istentisztelet felvétele megtekinthető a cikk alján, a képgaléria alatt – a szerk.)

Czető (született Molnár) Anita Kata a tabi evangélikus gyülekezetben nőtt fel. Első osztályos korától járt hittanórákra és gyülekezeti alkalmakra, Szigethy Szilárd lelkésznek és feleségének, Szigethyné Szenteczki Katalinnak a pásztorolása alatt. Gimnáziumi tanulmányait Tabon kezdte, majd a bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban fejezte be. Az érettségi után felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára. Az egyetemi évek alatt aktívan részt vett a hallgatói önkormányzat munkájában, két évig titkárként, egy évig pedig tanulmányi felelősként. Több országos eseményen (hittanverseny, bábverseny, Szélrózsa) önkéntes segítő volt. Hatodéves gyakorlatát a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközségben végezte Bencze András mentorálása alatt. Saját szavai szerint itt tanulta meg, „mennyi munkát igényel egy élő és lélegző gyülekezet lelki vezetése, és hogy mekkora alázattal kell viseltetni a lelkészi hivatás iránt”.

20210703 Tab kettos ordinacio Adami Maria 8

2021-ben házasságot kötött Czető Bálint másoddiplomás lelkész szakos hallgatóval.

Személyes ars poeticája így hangzik: „Közösségben, Krisztusban.” Véleménye szerint egy gyülekezet akkor jó és erős, ha nemcsak a lelkész, hanem a gyülekezet tagjai is érzik a hívást, hogy tegyenek a közösség épüléséért, és ez a közös munka válhat igazán gyümölcsözővé.

Czető Kata a székesfehérvári gyülekezetben kezdi meg szolgálatát beosztott lelkészként.

Nagy Dániel a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközséghez tartozó Bedegkéren nőtt fel. Szigethy Szilárd lelkésznek és feleségének, Szigethyné Szenteczki Katalinnak a hittanóráin keresztül kapcsolódott be a gyülekezet életébe. Középiskolai tanulmányait a bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban végezte, ahol részese volt az Arany János tehetséggondozó programnak. Diákszínészként bekapcsolódott a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ amatőrszínész-csapatának, valamint a XXI. Művészeti Műhely stúdiónak a munkájába.

20210703 Tab kettos ordinacio Adami Maria 7

2013 szeptemberében kezdte meg tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakán. A Közel zenekar sofőrjeként sok helyre eljutott a csapattal, számos élményben lehetett így is része.

Dolgozott a kormányzati Reformáció Emlékbizottság megbízott projektkoordinátoraként is, feladata volt a Menő reformáció mozgó kiállítás útjainak megszervezése. Aktív segítője, munkatársa az egyházunk országos irodájának ökumenikus és külügyi osztálya által szervezett nemzetközi találkozóknak, rendszeres önkéntese az evangélikus Tarisznya Udvarnak a Művészetek Völgyében.

Hatodéves gyakorlatát a Cinkotai Evangélikus Egyházközségben végezte Vető István mentorsága alatt. „Meghatároz a közösség, a szeretet és az életünkkel való tanúskodás. Ezt és a sok más, az Úrtól kapott tálentumot felhasználva szeretném az Úr halálát és feltámadását és Istenünk végtelen szeretetét hirdetni” – vallja.

Nagy Dániel a Bakonyszombathelyi, valamint a Hánta–Ászár–Kisbéri Társult Evangélikus Egyházközségben kezdi meg szolgálatát beosztott lelkészként.