„Nem emberi igyekezet, hanem ajándék” Imaóra a Krisztus-hívők egységéért Szombathelyen

Az ökumenikus imahéten a Szombathelyi Egyházmegye több településén is összegyűlnek a katolikus, református, evangélikus és baptista testvérek, hogy hitet tegyenek Krisztus és a keresztények egysége mellett. 2021. január 20-án a szombathelyi székesegyházban tartottak közös imaórát – püspökeik vezetésével.

„Minden igazi, hiteles egység, közösség Istentől származik – mondta az ökumenikus imaórán Székely János megyéspüspök. – Az ökumené nem emberi igyekezet, hanem ajándék, melyet odafentről kell megkapnunk. Út Krisztus felé, és azt is jelenti, hogy egymás közösségeiben felismerjük azt, ami a saját közösségeinkben elhalványult.

A katolikusok megtanulták a protestáns testvérektől, hogy a kegyelem ingyenes ajándék, amely árad az egész világra; nem azért, mert megérdemeljük, hanem mert Isten végtelenül jó. Megtanultuk, hogy a Szentírás mindennapi kenyér minden keresztény ember életében. Lélek és élet. Tanultuk, hogy legmélyebben az ember az anyanyelvén tud Istenhez fohászkodni. Tanultuk, hogy nemcsak a papoknak, hanem minden embernek küldetése, hogy tanúságot tegyen az evangéliumról. De a Katolikus Egyháznak is vannak olyan kincsei, melyeket az ökumené útján kínálunk más felekezeteknek – hangsúlyozta a katolikus főpásztor. – Ezek közül a legnagyobb az Eucharisztia kincse vagy a bűnbánat szentsége, a felbonthatatlan házasság és a péteri szolgálat kincsei.”

Steinbach József református püspök az imahétre választott témára utalva – „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” – a szerdai imaórán kiemelte: az első gyümölcs az önmegtagadás, amely nem önmegvalósítás és nem önfeladás, hanem tele van krisztusi életörömmel. De fontos, hogy ebben nemcsak önmagának él az ember, hanem egyre inkább másokért. A második gyümölcs a hálaadás, amikor a legnagyobb nehézségek között is meglátjuk, mennyi mindenünk van. A harmadik gyümölcs a megújulás, amikor visszatérünk az Isten akaratához, rendjéhez.

A szombathelyi ökumenikus szertartáson elhangzott igehirdetésében Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke kiemelte: titkos forrásból merítünk mi, hívő emberek, és ez közös tapasztalat a különböző egyházakban. Mert amikor Istennel kapcsolatba kerülünk, ő olyan lelki értékekkel ajándékoz meg minket, amelyek életté válhatnak, és ha azzá válnak, akkor az a környezetünk számára is áldássá válik, dolgozzunk akármely területeken.

 
 
 
 

Cikk a Magyar Kurír oldalán.