„Te kövess engem!” Lelkésziktatás Harkán

Kettős ünnepet ültek 2020. október 24-én a harkai evangélikusok. Megválasztott lelkészük, Kadlecsik Zoltán beiktatására a megszépült templomfalak között kerülhetett sor. Az ünnepi eseményen Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke prédikált. A liturgiában Kadlecsik Zoltán mellett Ihász Beatrix, a soproni egyházmegye esperese működött közre.

Fontos figyelni Jézus útbaigazítására: Nem az a fontos, hogy veled mi lesz, hanem hogy miképpen végzed el a magad feladatát – mondta Kadlecsik Zoltán egykori ordinációs alapigéje, Jn 21,21–22 alapján tartott igehirdetésében Szemerei János. „Te kövess engem”: ebben az üzenetben nem kapunk a jövőre vonatkozó részletes leírást, de kapunk egy fontos ígéretet arra, hogy Jézus velünk lesz – fogalmazott a püspök.

Ezt követően Ihász Beatrix iktatta be a megválasztott lelkészt szolgálatába, majd jelen lévő kollégái kérték rá Isten áldását.

Kadlecsik Zoltán személyes hangon, saját történetét felidézve kezdte meg prédikációját, Jer 20,7–9 és Jn 21,20–22 alapján. „Egyet tudunk tenni a közösség, az élet érdekében: hogy meghalljuk azt a szót, amit üzen az Úr Jézus” – hangsúlyozta.

Az istentisztelethez kapcsolódó közgyűlésen Savanyú László felügyelő köszöntötte a vendégeket, majd Ihász Beatrix esperes és Duschanek Péter, Harka polgármestere fejezte ki jókívánságait a frissen beiktatott lelkésznek és a gyülekezetnek. Az egybegyűlteket ezután szeretetvendégség várta a gyülekezeti házban.

Kadlecsik Zoltánt 2011-ben szentelte lelkésszé Szemerei János püspök. Ezután Szákszenden volt beosztott lelkész, majd a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, valamint a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola iskolalelkészi feladatait látta el. 2019 augusztusa óta szolgál a Harkai Evangélikus Egyházközségben. Emellett mentálhigiénés szakemberként, pár- és családterapeutaként is dolgozik.