Egyedül az érdem adott nemességet Kis János (1770–1846) emlékkonferencia

Budapest – Egyház – művészet – tudomány címmel rendezett tudományos emlékkonferenciát Kis János születésének – napra pontosan – 250. évfordulóján a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, az „Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló Magyarországon” Lendület Kutatócsoport és az Evangélikus Országos Gyűjtemény.

 

A címadásban nincs semmi túlzás: a Dunántúli Egyházkerület egykori, fél évszázadon át regnáló püspöke kétnyelvű lelkészi, igehirdetői és egyházkormányzói tevékenysége mellett azzal egyenrangú írói, költői, műfordítói, irodalom- és tudományszervezői munkásságot folytatott, közéleti szerepet vállalt.

A konferenciát a késői utód, Szemerei János püspök és Debreczeni Attila akadémikus köszöntötte.

Az eredeti program szerint három szekcióban kilenc előadást hallhatott volna a közönség, ám a tervet sajnos a járvány áthúzta.

A megjelentek így is értesülhettek Kis János soproni lelkészi és püspöki működéséről, a „philosophus poéta” esztétikai nézeteiről és Emlékezéseinek újraolvasási lehetőségeiről.

A konferencia teljes anyaga – videóra vett előadások formájában – hamarosan elérhető lesz a világhálón, és várhatóan jövő tavasszal a tanulmánykötetet is kézben tarthatjuk.

A hét intézmény kutatóinak nem titkolt célja, hogy újrarajzolják Kis János méltatlanul elfeledett portréját.

A mellékletből letölthető a műsorfüzet.

Videó: