Krisztus a szolgálat alapja

Lelkészavatás Keszthelyen

Népes családi és gyülekezeti körben avatta lelkésszé Gömbös Tamást Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke 2020. július 11-én, szombaton. Akik már nem fértek be a keszthelyi templomba, az udvaron felállított sátor alatt, illetve a gyülekezeti házban élő közvetítés segítségével követhették az eseményeket.

A liturgiában Honthegyi Zsolt helyi lelkész mellett, az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Korányi András egyetemi tanár vett részt.

„Jézus a biztos pont a világban. Ő tartja az egyházat, az európai kultúrát, de az életünket is” – hangsúlyozta a lelkészjelölt választott igéje 1Kor 3,11 alapján tartott prédikációjában Szemerei János püspök. Majd hozzátette; szükség van ennek az üzenetnek a továbbadására, hogy van egy alap, amire lehet építeni.

Az eskütétel és az áldás ünnepélyes pillanatai után, Gömbös Tamás Szemerei Jánossal együtt osztott úrvacsorát. A szentséggel – a biztonságra való tekintettel – elsősorban az ifjú lelkész családtagjai élhettek.

Az istentiszteletet követően, a köszöntések már a gyülekezeti teremben hangzottak el. Elsőként a püspök, valamint Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő adták át a frissen felavatott lelkésznek az ordinációs oklevelet, és a kerület ajándékát. A hatodéves gyakorlat színhelyéül szolgáló budahegyvidéki gyülekezet nevében Keczkó Pál és Keczkó Szilvia lelkészek, illetve dr. Vidovszky István felügyelő fejezték ki jókívánságaikat. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem üdvözletét dr. Korányi András és dr. Pángyánszky Ágnes tolmácsolta. Nagyné Szeker Éva rákoskeresztúri lelkész Luther sekrestyeimádságát adta útravalóul az egykor általa megkeresztelt és konfirmált Gömbös Tamásnak. A felnevelő Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség részéről Havasi Bálint felügyelő, és Honthegyi Zsolt lelkész szólt. A fogadó soproni egyházmegye képviseletében pedig Ihász Beatrix esperes köszöntötte új kollégáját. Végül maga, Gömbös Tamás adott hálát Krisztus hívásáért, a megtett útért és mindazokért, akik ezen az úton mellette álltak és kísérték.

Az ünnepség a gyülekezeti házban, illetve az udvaron álló sátor alatt tartott szeretetvendégséggel zárult.

Gömbös Tamás Keszthelyen született és nőtt fel. Családja apai ágon a vas megyei evangélikusságból származik. Gyermekéveit meghatározta apai nagyszülei közelsége és nevelése, akik egészen kisgyerekkorától fogva biztosították számára a hitvalló evangélikus neveltetést és családi hátteret. Általános iskolai tanulmányait a keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola Belvárosi Tagiskolában végezte, majd a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium diákja lett. A lelkészi hivatás gondolata először 8-10 évesen fogalmazódott meg benne, azután a licista évek során tovább erősödött. 2010-ben mégis a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakos hallgatója lett, ahol 2013-ban végzett. Egyetemi évei alatt bekapcsolódott a szegedi evangélikus gyülekezet és az ifjúság életébe. Itt volt része abban az erős, mély Krisztus-élményben, melynek hatására úgy döntött, hogy a történelem alapszak megszerzése után az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakára jelentkezik. 2013 őszén iratkozott be a teológiára. A 2015-2016-os tanévet ösztöndíjjal Heidelbergben töltötte. Hazajövetele után, dr. Korányi András meghívására tagja lett az Egyháztörténeti Kutatócsoportnak, amely a 19. és 20. századi magyar evangélikus egyháztörténet mélyebb megismerésével foglalkozik. A 2018-2019-es tanévben visszatért Németországba, Berlinben tanult a Lutheránus Világszövetség és a Brot für die Welt ösztöndíjasaként, emellett egy éven át a berlini Protestáns Magyar Gyülekezetben szolgált. Hatodéves gyakorlatát a 2019-2020-as tanévben a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközségben töltötte, Keczkó Pál lelkész mentorsága alatt. Gömbös Tamás ordinációját követően a Nemeskér-Szakonyi Társult Evangélikus Egyházközségben kezdi meg szolgálatát beosztott lelkészként.