Házi áhítat

Házi áhítat – útmutató egyéni és családi elcsendesedéshez

A keresztény vallásgyakorlatban nagy hagyománya van a házi áhítatnak. Az egyéni vagy családi elcsendesedés a gyülekezeti alkalmakon való részvétel során is fontos, de abban az esetben, amikor erre nincs lehetőség, különösen felértékelődik annak a szerepe, hogy tudatosan keressük a csendes perceket, az Istennel való találkozás lehetőségét. A soproni gyülekezet, tagjainak kérésére, ehhez nyújtott vezérfonalat, aminek egy-egy eleme akár magában is felhasználható. Az ő írásukat közöljük.

Az elcsendesedést segítheti egy gyertya meggyújtása.

Az evangélikus lelki életnek fontos része az ének és az éneklés. Akár otthon is énekelhetünk az énekeskönyvből, meghallgathatjuk az internetről mások előadásában vagy olvashatjuk a szövegüket a házi áhítat elején és végén. Az énekeskönyvet megtalálhatjuk az https://enekeskonyv.lutheran.hu/ oldalon is, itt lehetőség van valamennyi ének meghallgatására. A böjti énekeket a 188-as és 212-es szám között találjuk, a könyörgéseket 72-90 szám között, a bizalom Istenben 331-356, a Jézus-énekek pedig 357-401 számok alatt találhatóak.

Az áhítatokat a következőképp nyitjuk meg: „Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.” Ez a mondat meghirdeti azt, hogy most Istennel találkozunk, az ő szavát halljuk, ő cselekszik velünk.

Olvashatunk egy zsoltárt vagy annak egy részét – egyszerűen a Bibliából, az énekeskönyv 18-39 számaiból, vagy akár kikereshetjük a vasárnap zsoltárát a https://liturgia.lutheran.hu/evangelikus-istentisztelet-liturgikus-konyv/az-istentisztelet-valtozo-reszei oldalról. Egy zsoltárrészlet elmondásával 2500 év imádkozó emberével kerülünk egy közösségbe.

A keresztény áhítat nemcsak elcsendesedést és Isten megszólítását jelenti, hanem azt is, hogy most Isten szavára figyeljünk.

Az igeolvasást segítheti az evangélikus bibliaolvasó Útmutató, aminek a tartalmát a https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei oldalon is megtalálhatjuk, vagy akár egyszerűen fellapozhatjuk a Bibliát is a https://szentiras.hu/ruf oldalon, ahol különösen ajánlott elolvasni a négy evangéliumot.

Ha van időnk, érdemes írott vagy meghallgatható igehirdetést, igemagyarázatot, áhítatot keresnünk, gyülekezetünk honlapján a https://sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes és a https://sopron.lutheran.hu/irasaink/iras oldalakon is találunk ilyesfajta áhitatokat.

A Facebook-oldalunkra naponta töltünk fel rövid videóáhítatot: https://www.facebook.com/evsopron , rövid áhítat a https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei oldalon is olvasható. Igehirdetéseket olvashatunk ezeken az oldalakon is: https://zope.lutheran.hu/honlapok/turoczy/puspok/igehirdetesek/irott és https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/472133/default/doc_url/Jer_rvendjnk_keresztnyekcompressed.pdf.

Az egyéni és családi elcsendesedés folyamataként elmondhatjuk az Apostoli hitvallást, de a folyamat alkalmat adhat a szabad imádságra is, amikor Isten elé vihetjük mindazt, ami foglalkoztat bennünket.
Elmondhatunk kötött szövegű imádságot is, például Luther Márton reggeli és esti imáját.

Luther reggeli imádsága így hangzik: ćHálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.”

Az esti imádság: „Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen.”

Imádságot találhatunk az énekeskönyvben a 682-775. oldal között (https://enekeskonyv.lutheran.hu/ima1.htm ) de kikereshetünk akár egy adott hétre szóló imádságot a következő oldalról: https://liturgia.lutheran.hu/evangelikus-istentisztelet-liturgikus-konyv/altalanos-konyorgo-imadsagok. Az Istennel való kapcsolat ápolásának az egyik legközvetlenebb módja a Miatyánk elmondása.

Követhetjük tehát ezt sorrendet: (ének), „Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen”, zsoltár, igeolvasás, igehirdetés olvasása, (Apostoli hitvallás), (szabad imádság), kötött imádság, Miatyánk, (ének).

Az elcsendesedéshez formát és segítséget találhatunk a házi áhítathoz az énekeskönyvben (pl. 715-729. oldal) és a https://liturgia.lutheran.hu/ oldalon (pl. https://liturgia.lutheran.hu/evangelikus-istentisztelet-liturgikus-konyv/konyorges-luther-litaniaja-nyoman és https://liturgia.lutheran.hu/evangelikus-istentisztelet-liturgikus-konyv/krisztus-dicseret ).

Elmélyült Bibliatanulmányozást is folytathatunk a https://medit.lutheran.hu/site/kategoria/4 és https://medit.lutheran.hu/site/kategoria/3 oldalakon található bibliai kommentárok segítségével.

Maradjunk lelki közösségben Istennel és a gyülekezettel addig is, míg gyülekezeti alkalmainkon újra találkozhatunk!