Isten okos eszközei

Pedagógus csendesnap nyugaton

Hogyan élhetünk jól az okos eszközökkel? E kérdés körül forgott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület területén élő evangélikus pedagógusok 2020. február 15-én, szombaton tartott találkozója. Az együttlét mottóját a következő jézusi mondat adta: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól” (Jn 17,15).

 

A találkozó helyszínéül a marcaltői Kmety György Evangélikus Általános Iskola és Óvoda szolgált. A szép idő mellett a házigazdák vendégszeretete is hozzájárult a nap jó hangulatához.

A program kezdetén a szervezők nevében Pongráczné Gaál Elvira és Szemerei János püspök, majd Huszárné Németh Izabella igazgatónő köszöntötte az érkezőket. A malomsoki egyházközség Szivárvány zenekara ifjúsági énekekkel színesítette a programot.

Az első előadás az Okos eszközökkel okosan címet viselte. Tisza Géza, a Modern Oktatási Eszközök Kft. digitális szakembere az új Nemzeti Alaptantervben szereplő, digitális kultúra elnevezésű tantárgy kapcsán az algoritmikus gondolkodás tanítását és a problémamegoldás fejlesztését hangsúlyozta. Véleménye szerint az informatikai tudásanyagot és a digitális eszközöket minden tantárgy oktatásánál használni kell.

A téma teológiai, egyháztörténeti oldalát Weltler Gábor helyi lelkész villantotta fel Okos eszközök használata a reformációban című előadásában. A reformáció célja az volt, hogy az embereket közel vigye, vezesse Krisztushoz. Luther ehhez minden korabeli eszközt megragadott – emelte ki. „Ne felejtsük el, mi a cél, aminek érdekében az eszközök felhasználhatók. Vigyázzunk, ne váljunk ezeknek a rabjává, hanem tudjunk valódi értéket közvetíteni Isten okos eszközeként!”

Ezt követően Dalos Tibor, a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola történelem-földrajz szakos tanára gyakorlati példákon keresztül mutatta be a digitális eszközök alkalmazását az oktatás során.

Majd a mintegy hatvan résztvevő három csoportban vitathatta meg az elhangzottakat és számolhatott be saját tapasztalatairól. Az óvodapedagógusok csoportját Horváthné Agg Márta marcaltői óvodavezető koordinálta, az általános iskolai tanárok beszélgetését Szücs Gábor, a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola igazgatója, a gimnáziumi pedagógusokét pedig Kolarovszki Zoltán, a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium igazgatója vezette.

Az ebédszünet után került sor a házigazda intézmény bemutatására, amely egyházunk egyik legkisebb oktatási intézménye. Weltler Gábor elmondta: az iskolát és a hozzá tartozó, Marcaltőn és Malomsokon működő óvodai csoportokat 2008-ban vette át fenntartásba a Malomsoki Evangélikus Egyházközség. 

A találkozót úrvacsorai istentisztelet zárta, amelyet a malomsoki evangélikus templomban tartottak. Szemerei János püspök (Róm 12,1 alapján tartott) igehirdetésében az okos" istentiszteletről beszélt. „Mitől lesz okos az istentisztelet? Nem az eszközök használatától. Hanem attól, hogy ott valódi odafordulás történik, hogy teljes szívvel részt veszünk benne” – fogalmazott. Majd hozzátette: Ennek az odaszánásnak pedig Jézus a motorja, aki teljes egészében odaszánta magát értünk."

Az istentisztelet végén Szemerei János és Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő ünnepélyesen átadták a kerület idei Gyurátz Ferenc-díjait. Az evangélikus pedagógusoknak adható, példás életet és szakmai munkát elismerő kitüntetést ezúttal ketten vehették át: Horváthné Somogyi Renáta, a marcaltői Kmety György Evangélikus Általános Iskola és Óvoda hitoktatója és napközis nevelője, valamint Tóthné Szebeni Gyöngyi, a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium óvodavezetője.