Kategória: Korábban történt

„Forrás, amelyből nem fogy ki a víz” Elkészült az ima- és pihenőház Kiszsidányban

Kiszsidány – Ádvent második vasárnapján, 2019. december 8-án szentelte fel Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke az elkészült ima- és pihenőházat a kőszegi egyházközséghez tartozó Kiszsidányban. Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában Rostáné Piri Magda, a vasi egyházmegye esperese mellett Baranyay Csaba és Baranyayné Rohn Erzsébet helyi lelkészek vettek részt. Közreműködött a gyülekezet énekkara.

Akik nem fértek be a terembe, a szomszédos helyiségben, kivetítő segítségével követhették az eseményeket.

Az élő víz csodájáról beszélt a meghívón is szereplő Ézs 58,11b alapján tartott prédikációjában a püspök. Az imaház funkcióját az épülettől mintegy száz méterre található híres helyi forrás példájához hasonlította. „Isten igéje olyan forrás, amelyből meríthetünk, amely megújíthat, élettel tölthet el, reményt és vigasztalást adhat számunkra” – fogalmazott Szemerei János.

Az alkalomhoz kapcsolódó közgyűlésen Bánó Zoltán helyi polgármester, gondnok számolt be az épület történetéről, amelyet 1848-ban eredetileg iskolának és tanítólakásnak szántak, és amely száz éven keresztül be is töltötte ezt a feladatot. Az államosítás után egy ideig még oktatásra használták, majd később a gyülekezet imaterme lett. A ház másik szárnya viszont magánlakás maradt. A lakó elhunyta után leromlott állapotú, életveszélyessé vált épületrészt végül szintén megvásárolta a gyülekezet.

A Bokor Csilla építész tervei alapján végzett felújítást és átépítést kisebb részben gyülekezeti gyűjtésből, adományokból, a helyi német kisebbségi önkormányzat, a Vasi Evangélikus Egyházmegye és a finnországi mikkeli testvérgyülekezet segítségéből, nagyobbrészt pedig pályázati támogatásból finanszírozták. A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára kiírt pályázaton mintegy harmincötmillió forintot, szálláshelyek kialakítása és programszervezés céljára pedig további tizennyolcmillió forintot nyert el a közösség.

Bánó Zoltán elmondta: reményeik szerint az épület önfenntartó rendszerként fog működni. Az Írottkő Natúrpark területén, szép természeti környezetben fekvő, fürdőszobával és konyhával ellátott pihenőházba várják házaspárok, családok, illetve a nyári időszakban kisebb csoportok jelentkezését is.

Ezt követően Ágh Péter országgyűlési képviselő, majd Ittzés János nyugalmazott püspök, a kőszegi egyházközség korábbi lelkésze mondott köszöntőt, Dumovits István római katolikus plébános pedig ajándékként két gyertyatartót nyújtott át az imaház oltárára.

Az ünnepség az épület helyiségeiben, illetve az udvaron tartott szeretetvendégséggel zárult.