Orgonaavató Székesfehérváron

Egy hangszer a város közösségéért – Orgonaavató Székesfehérváron

Ünnepi istentiszteleten avatták fel az evangélikus templom orgonáját a reformáció 502. évfordulóján, a 150 éves egyházközségben. Szemerei János püspök az egyházi zenével összefonódott hangszernek a közösségben betöltött szerepéről szólt, dr. Cser-Palkovics András polgármester pedig az összefogással létrejött támogatás mellett a várost a hit és a kultúra életében is szolgáló létesítmény fontosságát emelte ki.

A protestáns közösségek iránti megbecsülés jeleként, még a Reformáció Emlékévében jelentette be dr. Cser-Palkovics András polgármester: befejezik az evangélikus templom orgonájának az építését – ami a templom, a hitélet, a lelkiség és a város kulturális életének a hozzátartozója.

A város 35 millió forint értékű támogatásának köszönhetően, valamint az EMMI 3 millió forint értékű kiegészítő támogatásával készült el az orgona, amelyet 2019. október 31-én este ünnepi istentisztelettel avattak fel.

Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke a 98. zsoltárból idézett: „Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.”

A kettős ünnepen egyrészt a reformációban kapott, az embert felemelő teológiai igazságért, másrészt az új orgonáért – amely a zene csodája által közösséget kovácsol – mondott köszönetet. Luther gondolatai alapján a zenéről mint Isten adományáról beszélt, amely felvidítja az embereket, elűzi az ördögöt, és örömöt, boldogságot teremt. Az orgonát a nagy egyházzenész, Bach tette igazán fölülmúlhatatlanná alkotásaival, mondta, a szakrális zene remekműveit megszólaltató hangszer pedig valóban olyan kincs, ami az egyházi zene kíséretén túl erősíti a közösséget fogalmazott. 

Az orgonát Teleki Miklós orgonaművész mutatta be: Bach C-moll passacaglia és fúga, valamint Lehotka Gábor Ein feste Burg című műveit játszotta az egybegyűlteknek.

„Hosszú évek közös erőfeszítésének az eredménye, hogy elkészült az orgona, és összefogás eredménye az a támogatás, amit a város biztosíthatott, köszönhetően a helyi gazdaság résztvevőinek, munkájának" - emelte ki dr. Cser-Palkovics András polgármester: „A mai eredmény is, a mai átadó is egy közösség összefogásának az erejét mutatja.”

A polgármester köszönetet mondott Teleki Miklós orgonaművész óriási, az orgona elkészítésébe vetett hitéért, valamint a Reformáció Emlékévében felállított bizottság munkájáért, amely munkájával méltóvá tette a programsorozatot – ennek a bizottságnak köszönhető többek között az orgona felújításának a kezdeményezése is.

A polgármester a közösség szolgálatában létrejött létesítmények közül példaként említette a Budai úton létrehozott központot, amely a fiatalokat, a gyermekeket is megszólítja. „Most pedig itt lehetek egy templomban, itt vagyok az Isten házában, és azt láthatom, hogy valami megszólalt – és nemcsak a mában szólalt meg, hanem mindig is meg fog szólalni, és Isten igéjét, az ő szeretetét fogja hirdetni, és a város közösségének az erejét fogja szolgálni” – majd az orgona hitéleti hangszerként betöltött és a kulturális életet is támogató szerepének a fontosságát hangsúlyozta.

Tuomas Tölli, a Kemi testvérvárosbeli evangélikus hitközség igazgató lelkésze is köszöntötte az ünnepi istentisztelet résztvevőit – annak a testvéri barátságnak, emberi elfogadásnak a gondolataival, amit Székesfehérváron tapasztalnak, és ami a nyelvi, kulturális akadályokat is képes áthidalni.