Kategória: Korábban történt

Ünnepi istentiszteletet tartottak a megigazulástanról szóló közös nyilatkozat 20. évfordulóján

Genf – A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) tanácsa 2019. június 16-án, vasárnapi istentisztelet keretében ünnepelte a megigazulástanról szóló közös nyilatkozat húszéves évfordulóját római katolikus, metodista, református és anglikán testvérekkel közösen.

A közös nyilatkozatot 1999-ben írták alá az LVSZ és a római katolikus egyház képviselői.A dokumentum kinyilvánítja, hogy a két egyház osztozik abban a meggyőződésben, hogy az ember önmagában nem tud megállni Isten előtt, de Krisztus kereszthalálán és feltámadásán keresztül, a belé vetett hit által azonban Isten igaznak tekinti a bűnös embert. (A dokumentumról bővebben.)

A nyilatkozat megállapításaihoz a későbbiekben csatlakozott a Metodista Világtanács (2006), az Anglikán Konzultációs Tanács (2016), majd a Református Egyházak Világközössége (2017) is.   

A genfi Szent Péter-katedrálisban tartott istentiszteleten a résztvevők megerősítették az egység iránti elköteleződésüket. A liturgiában részletek hangzottak el a közös nyilatkozatból, valamint az idei évforduló alkalmából, a 2019 márciusában tartott Notre Dame-i (USA) konzultáció záródokumentumából. A közös hit és a közös szolgálat jeleként az egyes felekezetek nevében öt gyertya égett az oltáron, az ezekről vett fényt pedig az istentisztelet résztvevői egymásnak adták tovább.

Emmanuel Fuchs, a Genfi Protestáns Gyülekezet lelkésze prédikációjában kiemelte, hogy a Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ) valódi jelentősége akkor mutatkozik meg, ha nem csak teológiai-szakmai kérdésként tekintünk a megigazulásra, hanem képesek vagyunk azt mai kontextusban értelmezni. Napjainkban az emberek leginkább az elvárások, a versenyhelyzet és az eredményorientáltság súlya alatt szenvednek. A keresztények feladata annak az evangéliumnak a továbbadása, hogy Krisztusban Isten önmagunkért szeret bennünket, korlátaink, hibáink és kudarcaink ellenére is. Nem elítél, hanem bizonyosságot, erőt és békességet ad a világban betöltendő feladathoz.

Bővebben az alkalomról itt olvashatnak.

Képek az istentiszteletről.