Bibliaiskolát indítottak szülőknek Pápán

Az ismeretek átadása mellett a hitébresztés is fontos célja a szülői bibliaiskolának, melyet tavaly ősszel indított Szücs Gábor, a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola igazgatója.

Szücs Gábor kifejtette, azért indították a kezdeményezést, mert az oktatási intézményben tanuló gyermekekkel ellentétben a szülők nem biztos, hogy jártak korábban hittanra. A hiányzó ismeretek pótlása mellett pedig a bibliaiskola a szülőkkel kialakított kapcsolatot is segít erősíteni.

„Tavaly írtam egy mesterpedagógus programot, amely többféle tevékenységcsoportot tartalmaz. Az egyik a lelki élet megvalósulása az iskolában. Ennek különféle elemei vannak, ide sorolható egyebek mellett a szülői bibliaiskola is” – magyarázta Szücs Gábor. Hozzátette, a program részeként a diák-istentiszteleti igehirdetéseket is megosztják az iskola honlapján, hallgatható formában. Emellett a lelki élettel kapcsolatos anyagokat ugyancsak közzé teszik, legutóbb például a házasság hete apropóján.

Szücs Gábortól megtudtuk, havonta egy alkalommal szervezik meg a szülői bibliaiskolát. Mint mondta, ezek az összejövetelek inkább előadás jellegűek, de tartalmaznak interaktív elemeket is. „Az éves program logikusan felépített, többnyire követi a bibliai könyveket. Ezeken sorrendiségében is végigmegyünk, de gyakran kiragadunk egy-egy történetet” – magyarázta.

„A legelső alkalom bevezető előadással indult, alapismereteket mondtam el a Biblia keletkezésével kapcsolatban. A második találkozón a teremtéstörténet tudnivalóit vettük át, összevetve a tudományos kérdésekkel, és kiemelve, hogy mindez nem ütközik a tudomány álláspontjával. Utána József, majd Mózes történetével ismerkedtünk meg” – sorolta a szülői bibliaiskolát vezető Szücs Gábor.

A legutóbbi összejövetel alkalmával Sámuel első könyve volt terítéken. „Ez már talán kevésbé közismert. Ráadásul eddig kisebb szakaszokat fogtunk át, most viszont egy egész bibliai könyv áttekintésére vállalkoztunk, figyelve a lényeges elemekre. Ez az alkalom három szereplő, Sámuel, Saul és Dávid köré csoportosult, és a Krisztus előtti 11–12. századot elevenítette fel. Ebben a könyvben található egyébként Dávid és Góliát története is” – mutatott rá az iskola igazgatója.

Mint mondta, a bibliaiskolát látogató szülők számára nincsen házi feladat, de vannak didaktikus elemek. Az előző alkalom témáját ugyanis mindig átismétlik, és ehhez kapcsolódóan az iskola honlapján is megtalálhatják a korábbi előadások anyagát.

„A bibliaiskola előadásai során nemcsak az ismeretek dominálnak, hanem rávilágítok azokra a dolgokra is, melyek a hit szempontjából lényegesek. Ebből kifolyólag nem mindig az eseményekre helyezzük a hangsúlyt, hanem arra is, hogyan szól hozzánk Isten az igéje által” – fűzte hozzá Szücs Gábor, aki példaként Dávid király kiválasztására utalt, amikor Sámuel a következőket mondta: „Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami az ember szívében.”

„Fontos tehát, hogy ne csak ismereteket adjon ez az alkalom, hiszen a hitébresztés is lényeges cél” – emelte ki. Szücs Gábor rámutatott, noha az általános iskolai tanórákkal összehasonlítva a szülők esetében eltérő lehet az oktatási stílus, itt is kihívást jelent az érdeklődés felkeltése egy-egy téma iránt.

„A következő összejövetelen kicsit megszakítjuk majd a bibliai könyvek szerinti sorrendet, amennyiben a húsvéthoz közeledve az evangéliumok alapján Jézus szenvedéstörténetének eseményeit vesszük sorra” – vetítette előre a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola vezetője.