Missziói nap a veszprémi egyházmegyében

A somlószőlősi egyházközséghez tartozó somlóvecsei leánygyülekezetben tartották a veszprémi evangélikus egyházmegye idei missziói napját 2017. június 10-én, szombaton. A nap a templomban, Tamás-misével kezdődött, a délután során pedig többféle program várta az érdeklődő felnőtteket és fiatalokat.

 

            Az interaktív elemekkel gazdagított istentiszteleten Weltler Gábor malomsoki lelkész hirdette Isten igéjét. Zenével szolgált a Szivárvány együttes. A liturgiában Polgárdi Sándor esperes és Juhász Dénes helyi beosztott lelkész mellett a környező gyülekezetek lelkészei is közreműködtek.

            „Ne csak a kövek, hanem a közösségek is épüljenek. Ne csak az infrastruktúra, hanem a gyülekezet is fejlődjön és erősödjék” – biztatta a templomot megtöltő hallgatóságot Hag 2,15-19 tartott prédikációjában Weltler Gábor. Majd arról beszélt, hogy a megtérés döntő változást jelent Isten és ember kapcsolatában. „A hamis alapokra épült életeket, a hamis alapokra épült kegyességeket össze kell törni, hogy a romokon megjelenhessen valami új” – hangsúlyozta az igehirdető.

            Ezt követően az úgynevezett „imádságjárás” következett, melynek keretében lehetőség nyílt a templomon belül különböző helyszíneken személyes áldás és keresztelési emlékeztető áldás vételére, gyertyagyújtásra és az egyéni imakérések leírására is. Végül az úrvacsora közösségében lehetett együtt az egyházmegye jelenlévő népe.

            Az istentisztelet után mindannyian átvonultak Márkus Géza, a gyülekezet korábbi lelkésze síremlékéhez, ahol Szemerei János püspök az egyházkerület, és Polgárdi Sándor esperes az egyházmegye részéről koszorút helyezett el.

            A kultúrházban elfogyasztott ebéd után Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspökének előadását hallgathatták meg az érdeklődők a dunántúli evangélikusság ötszáz éves útjáról és jelenéről. A fiatalokat eközben közös éneklés, kézműveskedés és focibajnokság várta. A délután Polgárdi Sándor esperes úti áldásával ért véget.

Kerületünk

Kerületünk

Kiadványaink

A Facebookon

Kapcsolatok